Stämmans utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial inför stämman i Helsingfors.

Innehåller:

  • Struktur och innehåll för utbildningen
  • Tips för utbildaren
  • Material för deltagaren (Så här påverkar du vid stämman)
  • Powerpoint-serie att visa på utbildningen

Allt material finns att ladda ner från bilagelistan nedan.

Powerpoint-serien är uppdelad i två ndelar: en allmän presentation om stämman samt en mötesteknisk del. Använd de delar av serien som är relevant för ert eget utbildningstillfälle.

Tekniskt tips: I början av powerpoint-serien finns en video från stämman i Åbo. Ifall videon inte syns genast så kan ni ta bort kruxet i rutan ”presenter view”. En bild på detta finns som sista bilagan nedan.