Utskottsarbete

Utskotten vid den ordinarie stämman 2017

Utskotten samlas lördagen kl. 15.30–17.30. Temana för utskotten är följande:

  • Utskott 1. (på finska och svenska) Huvudmål 1 i strategin: Effektivt hjälparbete i Finland och utomlands
  • Utskott 2. (på finska) Huvudmål 2 i strategin: Uppbyggande av en stark gemenskap samt förstärkning av välbefinnandet och ett tryggt liv
  • Utskott 3. (på finska och svenska) Huvudmål 3 i strategin: Modig påverkare – en sakkunnig förespråkare för mänsklighet
  • Utskott 4. (på finska) Huvudmål 4 i strategin: Attraktiv och förnybar frivilligorganisation
  • Utskott 5. (på finska och svenska) Stadgereform

Utskotten 1, 3 och 5 har tolkning till svenska.

Utskotten 1–4 fokuserar på att dryfta verkställandet av strategin 2018–2020. Där tänker man ut hur vi kan uppnå våra mål. I utskotten behandlas respektive huvudmål ur avdelningsperspektivet: avsikten är att utveckla avdelningarnas egna åtgärder och funktioner inför följande treårsperiod.

Vänligen läs noggrant igenom strategin och i synnerhet fokusområden!

Femte utskottet behandlar stadgereform. I utskottet behandlas innehållet av stadgeutkastet och eventuella ändringsförslag.

Du kan fatta ditt definitiva beslut om i vilket utskott du ska delta lördagen innan utskotten inleds.