Verksamhetsstrategi 2018–2020

Finlands Röda Kors främsta beslutsfattande organ, ordinarie stämman, sammanträdde i juni 10-11.6.2017. Över tusen Rödakorsmedlemmar sammanträdde i Finlandia-huset i Helsingfors för att godkänna en ny strategi för organisationen dvs. verksamhetsstrategin för åren 2018-2020 samt nya stadgar.

Strategin för åren 2018–2020 finns som bilaga nere på denna sida.