Oma Röda Korset under coronatiden

Oma Röda Korset har planerats för att betjäna organisationens helhetsberedskap och ta emot nya frivilliga. Systemet erbjuder avdelningarna verktyg också i situationer, där människornas vilja att hjälpa är stor och nya frivilliga anmäler sig i stor mängd.

Det lönar sig att uppmuntra hjälpvilliga människor att skapa en profil i Oma, så får avdelningen informationom t.ex. de frivilligas intresseområden, kunnande och färdigheter.  Samtidigt får din avdelning kontaktuppgifterna till de nya som är intresserade av verksamheten.

Välkommen på webbföreläsningar: webinarserie om Oma

I webinarserien fokuserar vi på hur Omas egenskaper kan utnyttjas samt presenterar exempel från avdelningar runt om i Finland.På webinaren gås inte längre igenom grundläggande saker, utan vi försöker ta oss till följande nivå i användningen av Oma.

Teman är till exempel:

  • Användning av Oma under coronavirusepidemin
  • Att rekrytera och ta emot nya frivilliga i Oma
  • Oma som verktyg för avdelningarnas informatörer och kommunikationsfrivilliga

Titta på de tidigare webinaren (på finska)

Kommande webinar publiceras som händelser i Oma.