Introduktion och webkurser åt nya frivilliga

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Coronaepidemin tar fram hjälpviljan hos människorna. Avdelningen har i uppgift att introducera en ny frivillig i Röda Korset och i de viktigaste verksamhets- och säkerhetsanvisningarna. Tillsammans hittar ni en lämplig utbildning och uppgift för den nya frivilliga.

Då en ny frivillig har kontaktat er avdelning, är det bra att beakta dessa centrala skeden i snabbintroduktionen:

Den frivilliga bör

1. Bekanta sig med Röda Korset

Röda Korsets introduktionskurs ”Välkommen till vår gemensamma berättelse”

Röda Korset i sammandrag

Fact sheet om frivillighet inom Finlands Röda Kors

Tips! Som stöd för frivilligas snabbutbildning i corona-epidemin har centralbyrån byggt en kort presentation om Röda Korsets verksamhet.

> Bekanta dig med presentationen

2. Registrera sig i Oma Röda Korset

Uppmana den nya frivilliga att registrera sig i Oma Röda Korset. Den frivilliga undertecknar då Finlands Röda Kors etiska regler och avdelningen får hans eller hennes personuppgifter.

Via Oma får den frivilliga information om utbudet av evenemang och utbildningar.

Ytterligare information om användningen av Oma får ni via Omas stödsidor och Oma webinaren.

Obs! Frivilliga inom Frivilliga räddningstjänstens medlemsorganisationer deltar alltid i verksamheten som sin egen organisations frivilliga.

3. Bekanta sig med Röda Korsets aktuella säkerhetsanvisningar

4. Vara i kontakt med sin egen avdelning, där avdelningens ansvarsfrivilliga presenterar verksamheten och kommer överens om uppgiften (per telefon eller annat sätt på distans) med den nya frivilliga

  • Presentera olika sätt att hjälpa i coronasituationen och gå igenom anvisningarna. De landsomfattande anvisningarna finns här.
  • Kom också ihåg att presentera distriktets anvisningar för den frivilliga!
  • Avdelningens ansvarsfrivilliga går vid behov  med den nya frivilliga igenom även följande saker:
  • Tystnadslöfte ordnas via sms eller e-post, så att det dokumenteras skriftligt.
  • De etiska reglerna
  • De frivilligas kostnadsersättningar
  • Försäkring

5. Utbildning för uppgifter kan erbjudas bland annat i form av följande webbutbildningar

Det här avsnittet kompletteras allteftersom nya webbutbildningar utarbetas.

Tips! Det är bra att avdelningen säkerställer att ansvaret för mottagandet av nya frivilliga inte vilar enbart på en persons axlar. I en liten avdelning är arbete i par ett bra alternativ, i en stor avdelning lönar det sig att grunda ett välkomstteam. Att svara till de frivilliga är också lättare om ni har utarbetat olika meddelandemallar för e-post och andra kanaler. Meddelandena kan sedan enkelt bearbetas beroende på situation.