Instruktioner till vänverksamhetens frivilliga angående koronaviruset

Trygg vänverksamhet under coronatiden

Anvisningen har uppdaterats 4.3.2021, reviderad 14.6.2021

Vänverksamhet ansikte mot ansikte kan inledas delvis genom iakttagande av försiktighet. Vid närkontakter i vänverksamheten är det bra att fortsättningsvis vara försiktig och följa säkerhets- och hygienanvisningen för frivilliga.

Den här rekommendationen baserar sig på myndigheternas nuvarande anvisningar. Vid gruppverksamhet och utbildningar inom vänverksamheten iakttas myndigheternas regionala rekommendationer. På områden, med begränsningar, rekommenderas inte gruppverksamhet ansikte mot ansikte och inte heller utbildningar.

Vänverksamhet ansikte mot ansikte

Ensamheten har ökat under corona. Vänverksamhet ansikte mot ansikte är en hjälpande aktivitet för att minska ensamheten. Vänverksamhet kan genomföras om myndigheterna tillåter det.

Det är viktigt att alla vänpar överväger skilt huruvida träffar ansikte mot ansikte kan inledas på ett tryggt sätt. Då är det bra att beakta vännens och vänklientens helhetssituation och individuella riskfaktorer – av dessa är den viktigaste fortsättningsvis över 70 års ålder.

Röda Korset rekommenderar att träffarna ordnas utomhus i mån av möjlighet. Besök och verksamhet på institutioner, såsom serviceboenden eller mottagningscentraler, är möjliga först när institutionerna separat tillåter det.

Mötesplatser

Mötesplatser kan fortsätta sin verksamhet, om det lokala smittläget inte förhindrar det. I verksamheten ska man dock följa Röda Korsets säkerhets- och hygienanvisningar. Notera distriktets anvisningar, som kan vara strängare än nationella anvisningar.

Normala gruppaktiviteter, till exempel seniorgrupper, närståendevårdarnas kamratgrupper och rekreationstillfällen samt utbildningar och evenemang, kan inledas på områden, där det lokala smittläget inte förhindrar det. Likaså kan gemensamma måltider inledas på de här områdena, bara man följer säkerhets- och hygienanvisningarna för frivilliga och anvisningarna för mathjälp.

Verksamhet för barn och unga

Avdelningar och distrikt kan ordna fysisk verksamhet för barn och unga (däribland Läxhjälpen), om det lokala smittläget inte förhindrar det. I verksamheten måste man se till att det finns möjlighet att följa säkerhets- och hygienanvisningarna. I skolsamarbetet ska man följa det lokala läget, eftersom de flesta skolor inte tar emot besökare denna höst.  

Röda Korset följer med situationen och uppdaterar vid behov rekommendationerna i enlighet med myndigheternas anvisningar och rekommendationer.

Situationen skapar oro bland vänverksamhetens klienter, och avdelningen säkerställer att kontakten upprätthålls per telefon eller på annat sätt. Vi uppmuntrar frivilligvännerna att hålla kontakt med klienterna per telefon eller på webben till exempel via Skype eller genom att skicka meddelanden. Se anvisningar och tips för telefonsamtal i bilagan nedan.

Om din vänklient är orolig över coronaviruset, kan du lindra hans eller hennes rädsla och oro på följande sätt:

  • Hänvisa din vänklient till högklassiga och pålitliga informationskällor, såsom THL:s webbsidor.
  • Det lönar sig inte att undvika all nyhetsrapportering, men man kan vid kontakterna försöka begränsa nyhetsuppföljning och diskussioner som underblåser rädsla.
  • Påminn din vänklient om god handhygien.
  • I stressande situationer är närståendes sällskap lugnande, så uppmuntra din vänklient att hålla kontakt med eventuella vänner och familjemedlemmar eller var själv i kontakt med honom eller henne när du har möjlighet.
  • Påminn din vänklient om iakttagande av normala vardagsrutiner, såsom regelbunden måltidsrytm, motion och vanliga vardagssysslor.
  • Hjälp din vänklient att vid behov att kontakta professionellt samtalsstöd, till exempel Mieli Psykisk Hälsa i Finland rf:s kristelefon (tfn 09 2525 0112).