Instruktioner till vänverksamhetens frivilliga angående koronaviruset

Uppdaterad 11.5.2020, gäller från och med 1.6

På grund av coronavirusläget begränsas mötena ansikte mot ansikte inom vänverksamheten delvis ända till hösten.

Anvisningen grundar sig på myndigheternas nuvarande anvisningar, enligt vilka de tidigare begränsningarna lindras småningom.  Myndigheterna uppmanar fortfarande att i synnerhet riskgrupperna ska skyddas, såsom äldre personer och människor med underliggande sjukdomar.

Att rekommendationen om isolering för personer som är över 70 år eller som hör till riskgrupperna fortsätter innebär att vänverksamhet som sker ansikte mot ansikte inte  är möjlig, om klienten eller den frivilliga är över 70 år eller hör till en riskgrupp.  Inte heller vänverksamhet i till exempel servicehus och sjukhus är möjlig.  

Avbrottet i verksamheten berör vänverksamhet som sker ansikte mot ansikte enligt följande:

 • vänverksamhetens frivilligas besök i hem, servicehus och sjukhus samt ledsagarverksamhet, om den frivilliga eller klienten är över 70 år eller av någon annan orsak hör till en riskgrupp
 • alla den normala tidens gruppaktiviteter, till exempel seniorgrupper, närståendevårdarnas kamratgrupper och rekreationstillfällen
 • den normala tidens mötesplatsverksamhet
 • gemensamma måltider
 • utbildningar och evenemang

Vi följer med situationen och ger vid behov nya anvisningar i enlighet med myndigheternas anvisningar och rekommendationer.

Situationen skapar oro bland vänverksamhetens klienter, och avdelningen säkerställer att kontakten upprätthålls per telefon eller på annat sätt.  Vi uppmuntrar frivilligvännerna att hålla kontakt med klienterna per telefon eller på webben till exempel via Skype eller genom att skicka meddelanden.  Se anvisningar och tips för telefonsamtal i bilagan nedan.

Om din vänklient är orolig över coronaviruset, kan du lindra hans eller hennes rädsla och oro på följande sätt:

 • Hänvisa din vänklient till högklassiga och pålitliga informationskällor, såsom THL:s webbsidor.
 • Det lönar sig inte att undvika all nyhetsrapportering, men man kan vid kontakterna försöka begränsa nyhetsuppföljning och diskussioner som underblåser rädsla.
 • Påminn din vänklient om god handhygien.
 • I stressande situationer är närståendes sällskap lugnande, så uppmuntra din vänklient att hålla kontakt med eventuella vänner och familjemedlemmar eller var själv i kontakt med honom eller henne när du har möjlighet.
 • Påminn din vänklient om iakttagande av normala vardagsrutiner, såsom regelbunden måltidsrytm, motion och vanliga vardagssysslor.
 • Hjälp din vänklient att vid behov att kontakta professionellt samtalsstöd, till exempel Mieli Psykisk Hälsa i Finland rf:s kristelefon (tfn 09 2525 0112).