Läromedel till skolorna

Just nu är efterfrågan på läromedel som kan användas självständigt på distans som störst i skolor och läroinrättningar. Tipsa gärna om Röda Korsets nya och avgiftsfria läromedelstjänst till bekanta lärare och samarbetsskolor! Material finns på svenska, finska och engelska.

Bekanta dig med Röda Korsets läromedel: sproppimateriaalit.fi

Material som finns i läromedelsportalen: