Säkerhets- och hygienanvisningar vid insamlingar

Säkerhets- och hygienanvisningar vid insamlingar

De här anvisningarna har gjorts upp för coronaepidemitiden och anvisningarna uppdateras vid behov. Avdelningarna bör följa med hur smittläget utvecklas inom det egna området.  Avdelningen fattar själv det slutliga beslutet om hur den genomför Hungerdagsinsamlingen.  

Avdelningarna kan beställa gratis näs-munskydd och handsprit från webbutiken.  Avdelningarna kan om de så önskar också skaffa avgiftsbelagda visir och engångshandskar i webbutiken.

Allmänna anvisningar som gäller alla

Om man har minsta symptom på infektion i luftvägarna får man inte delta i insamlingens frivilliguppgifter som kräver fysisk kontakt.  Personer som hör till riskgrupper ska överväga individuellt om de kan delta i sådan aktivitet som innebär fysisk kontakt.  Förutom bössinsamlingen finns det också andra viktiga frivilliguppgifter, såsom rekrytering av insamlare, digital insamling, uppgifter inom kommunikation och sociala medier samt tillverkning av produkter för försäljning.

Använd våra allmänna anvisningar för skyddsutrustning samt säkerhets- och hygienanvisningarnaRedNets Corona 2020-sidor.

Vid behov kan man också utnyttja anvisningar och material från andra pålitliga källor, till exempel här.

Anvisningar för utdelning av insamlingsbössor

 • Arbetsskiften för de frivilliga som sköter utdelningen av insamlingsbössor planeras så att personomsättningen inte är stor under ett skift.  På så sätt kommer de frivilliga i närkontakt med en möjligast begränsad mängd människor.
 • Om utdelningen av bössor sker inomhus strävar man efter att uppgiften sköts av frivilliga unga som inte hör till riskgrupper, eftersom kontakter inomhus utgör en större risk än utomhus.
 • De frivilliga som arbetar vid bössutdelningsställena använder antingen kirurgiskt näs-munskydd eller visir som täcker hela ansiktet och näs-munskydd.  
 • Insamlingsbössorna rengörs/desinficeras innan de överlämnas till insamlarna.  Rengöringen av insamlingsbössorna kan ske med handsprit.
 • Vid bössutdelningsställena ska det finnas handsprit för insamlarna, givarna och de frivilliga som bemannar stället.
 • Vid bössutdelningsställena ska det finnas kirurgiska näs-munskydd för insamlarna tillsammans med anvisningar för hur de används.
 • Sträva efter att begränsa kontakten med en insamlare som hämtar insamlingsutrustning till under 15 minuter.
 • Undvik att flytta över en insamlingsväst direkt från en insamlare till följande.  Låt västen ”andas” ett par timmar innan den används igen.  Vid fasta bössutdelningsställen kan de frivilliga som arbetar där vid behov använda frivilligvästar i stället för insamlingsvästar, om antalet insamlingsvästar inte räcker till.
 • Se till att anvisningarna för användning av skyddsutrustning samt övrig säkerhet och hygien (till exempel hur man nyser korrekt) placeras synligt.

Anvisningar för överlämnande av insamlingsutrustning från insamlare till insamlare

 • Vi strävar efter att varje insamlare har en egen väst.
 • Insamlingsbössan putsas med handsprit.

Bössinsamlare

 • För bössinsamlarna erbjuds kirurgiska mun-nässkydd och handsprit vid bössutdelningsställena.  Rekommendationen om användning av mun-nässkydd gäller personer över 15 år.
 • Insamlarna anvisas att undvika att röra pengar med bara händer.  Om en sedel fastnar i mynningen till insamlingsbössan, knuffar man in den med till exempel ett ark tack-klistermärken.
 • Insamlarna ombeds ta med sig handskar.  Avgiftsbelagda engångshandskar för insamlarna kan beställas i webbutiken.  
 • Anvisa de frivilliga att kontakten till en givare bör vara kortare än 15 minuter.
 • Sträva efter att hålla minst en meters avstånd till givaren.  Om man vill kan man markera en gräns på marken runt insamlaren till exempel med hjälp av en hularing, gatkrita eller tejp.
 • Insamlaren närmar sig inte aktivt potentiella givare, utan vi låter givarna välja om de vill närma sig insamlaren.
 • Vid givandet av tack-märken undviks onödig kontakt.  Alternativt kan givaren själv ta klistermärket från arket eller så kan insamlaren klistra märket på önskad plats med beaktande av avstånd.  Ballonger få delas ut med beaktande av säkerhetsavstånd.
 • Sträva efter att i första hand placera insamlare som inte hör till någon riskgrupp på insamlingsställen som finns inomhus.

Kaffeservering för insamlare efter avslutad bössinsamling

 • Individuella förpackningar rekommenderas, till exempel i Minigrip-påsar.  Den person som packar det som serveras använder kirurgiskt mun-nässkydd eller ett visir som täcker hela ansiktet och skyddshandskar.
 • Utse en skild ”kaffeserverare”, som häller i kaffe, socker och mjölk och ställer den färdiga muggen på bordet – kaffet ges alltså inte i handen på insamlaren.  Kaffeserveraren använder också skyddsutrustning.
 • Handsprit ska finnas tillgängligt för insamlarna.
 • Köande och sittplatser ordnas med säkerhetsavstånd och stället hålls snyggt och rent.

Efterarbete efter bössinsamling

 • När insamlingsbössorna töms, pengarna räknas och de överförs i säkerhetspåsar, ska skyddshandskar användas och god handhygien iakttas.
 • Vi rekommenderar att banken räknar pengarna.

Evenemang med försäljning (till exempel försäljning av bröd och andra produkter)

 • De produkter som finns till salu ska vara färdigt förpackade.
 • Kunden tar själv produkten från bordet – undvik att ge och ta i hand.
 • Vid betalning rekommenderas distansbetalning med kort, MobilePay eller jämna pengar.
 • Förhandsmarknadsföring och -försäljning möjliggör också inbetalning direkt till avdelningens konto.
 • Försäljningsplatsen hålls skild från övrig verksamhet (till exempel bössutdelnings- eller soppförsäljningsställe) och gärna så att endast några frivilliga sköter om försäljningen, så att personomsättning inte uppstår.

Försäljning av soppa eller annan mat

 • Den frivilliga som portionerar ut maten ska bära kirurgiskt mun-nässkydd eller ett visir som täcker hela ansiktet och skyddshandskar. Soppan portioneras i en tallrik och kunden tar tallriken från bordet.  På så sätt kan man använda samma skyddshandskar hela tiden.
 • Den person som portionerar maten tar inte emot betalningen.
 • Vid köandet beaktas säkerhetsavstånd.
 • För kunderna ska det finnas handsprit.