Corona 2020

Marjaana Malkamäki
Fotograf: Marjaana Malkamäki

Corona 2020-webbplatsen fungerar som databank för Röda Korsets frivilliga i coronavirussituationen.  På undersidorna hittar du riksomfattande anvisningar och tips för avdelningens verksamhet under epidemin.

Avdelningarna informeras om aktuella ärenden i coronasituationen med ett nyhetsbrev en gång i veckan. Nyhetsbrevets ärenden finns också alltid på de här webbsidorna. Sända nyhetsbrev kan du läsa här.

Tack för att du är med och hjälper i en exceptionell tid! Ta också gärna kontakt med er egen distriktsbyrå.

Nyheter

Vi har öppnat en webbplats om coronaepidemin på https://koronavirus.punainenristi.fi/sv/. Välkommen och bekanta dig med den! 

Den mobiloptimerade webbplatsen betjänar den stora allmänheten i frågor gällande corona och Röda Korsets verksamhet. Webbplatsen är främst avsedd för personer som vill bli frivilliga, för hjälpbehövande och informationssökande.