Corona 2020

Marjaana Malkamäki
Fotograf: Marjaana Malkamäki

Corona 2020-webbplatsen fungerar som databank för Röda Korsets frivilliga i coronavirussituationen.  På undersidorna hittar du riksomfattande anvisningar och tips för avdelningens verksamhet under epidemin.

Avdelningarna informeras om aktuella ärenden i coronasituationen med ett nyhetsbrev som sänds enligt behov. Nyhetsbrevets ärenden finns också alltid på de här webbsidorna. Sända nyhetsbrev kan du läsa här.

Tack för att du är med och hjälper i en exceptionell tid! Ta också gärna kontakt med er egen distriktsbyrå.

Nyheter

Vi har öppnat en webbplats om coronaepidemin på https://koronavirus.punainenristi.fi/sv/. Välkommen och bekanta dig med den! 

Den mobiloptimerade webbplatsen betjänar den stora allmänheten i frågor gällande corona och Röda Korsets verksamhet. Webbplatsen är främst avsedd för personer som vill bli frivilliga, för hjälpbehövande och informationssökande.