Kommunikationsmaterial och -tips

Genom aktiv kommunikation kan din avdelning informera ortsborna om hjälp som finns att få, ge tillförlitlig information om förebyggande av smitta samt stärka människornas känsla av trygghet och säkerhet i en exceptionell tid.

Som hjälp kan ni använda kommunikationsmaterial om corona i materialbanken.

I materialbanken finns

  • foton från hjälpsituationer under Corona 2020-operationen
  • bilder som kan delas på sociala medier
  • videor om psykiskt stöd, som kan delas på sociala medier. På videorna berättar medlemmar i Röda Korsets beredskapsgrupp för psykologer bland annat om krisreaktioner och om hur man kan tala om epidemin med ett barn.

Du hittar materialet genom att logga in på Röda Korsets materialbank. Materialet finns under Offentligt material > Coronavirus – kommunikationsmaterial.

Videorna finns också på Finlands Röda Kors Youtube-kanal. De finskspråkiga intervjuvideorna är textade till svenska och engelska.

Information om corona för olika språkgrupper: flerspråkiga och lättlästa anvisningar

Många människor som har flyktingsbakgrund eller som är papperslösa följer inte med finsk- eller svenskspråkiga medier eller förstår dem inte. Deras kunskaper om att förebygga smitta och om hjälp som finns att tillgå kan vara dåliga.

Här hittar du länkar till flerspråkiga och lättlästa anvisningar. Hjäl till att säkerställa att den uppdaterade informationen om coronaviruset når alla - sprid informationen vidare!

Direkta länkar till videorna om psykiskt stöd på Youtube:

Många människor som har flyktingbakgrund eller som är papperslösa följer inte med finskspråkiga medier eller förstår dem inte.  Deras kunskaper om att förebygga smitta och om hjälp som finns att tillgå kan vara dåliga.
 
På Corona 2020-sidorna hittar du länkar till flerspråkiga och lättlästa anvisningar.  Hjälp till att säkerställa att den uppdaterade informationen om coronaviruset når alla – sprid informationen vidare!