Anvisning om butikshjälpen

Avdelningens riksomfattande butikshjälpsanvisning är riktad till avdelningar, som vill under coronasituationen bjuda på sin hjälp till att uträtta ärenden i butik och apotek. Butikshjälp kan ges till de människor, som inte själv kan uträtta sina ärenden och som inte insjuknat i coronaviruset.

Ta också reda på om ditt eget distrikt har egna distriktmässiga instruktioner för att ordna butikshjälp.

Ladda ner anvisningar om butikshjälpen.