Övningar för första hjälpen-grupper och första hjälpen-utbildningar

Övningar för första hjälpen-grupper samt första hjälpen-utbildningar (inklusive In Action-utbildningar) kan ordnas fysiskt i enlighet med myndigheternas och Röda Korsets rekommendationer, i synnerhet om målet med utbildningarna och övningarna är att upprätthålla och stärka Röda Korsets hjälpberedskap. Rekommendationen är att utbildningarna ska ordnas på distans om epidemiläget i den aktuella regionen kräver det. 

Anvisningar för första hjälpen-jourer och -utbildningar finns på Röda Korsets webbplats: Finlands Röda Kors återupplivnings- och första hjälpen-rekommendationer under coronaepidemin 

När närövningar och -utbildningar ordnas ska man speciellt beakta dessa saker i arrangemangen: 

 • Teoridelarna ska i mån av möjlighet genomföras på nätet. 

 • Det rekommenderas att första hjälpen-gruppernas övningar ordnas utomhus, i mån av möjlighet. I all verksamhet måste man beakta säkerhets- och hygienanvisningarna. 

 • Alla som deltar i närövningarna ska vara friska och symtomfria. 

 • Det rekommenderas att anmälan till närövningarna görs via Hupsis för utredning av eventuell exponering. 

 • Varje kursdeltagare ska ha sin egen övningsutrustning under hela första hjälpen-utbildningen eller -övningarna. 

 • Om första hjälpen-gruppen är stor och säkerhetsavstånd i första hjälpen-övningarna inte kan garanteras, rekommenderas det att endast en del av gruppen i gången deltar i närövningarna. 

 • Vi ser till att god handhygien iakttas under hela första hjälpen-utbildningen eller -övningarna som genomförs under närkontakt. 

 • Övningsutrustning som används av fler än en person ska rengöras ordentligt efter varje övning. (till exempel HLR-docka). Även utrymmena ska rengöras. 

 • Man måste se till att säkerhetsavstånden iakttas. 

 • Man kan öva på att lägga förband på sig själv. 

 • Användning av mun- och nässkydd rekommenderas i första hjälpen-övningar som genomförs under närkontakt. 

 • På In Action-kurser och andra kurser som barn deltar i beaktar man THL:s rekommendation om åldersgränser för användning av mask. 

Jourer inom första hjälpen 

Första hjälpen-jourer kan genomföras om myndigheterna tillåter anordnandet av publiktillställningar. På Röda Korsets webbplats finns anvisningar om bland annat första hjälpen, bemötande av någon med influensasymptom och användning av skyddsutrustning vid första hjälpen-jourer.  

Anvisningar för första hjälpen-jourer och -utbildningar finns på Röda Korsets webbplats: Finlands Röda Kors återupplivnings- och första hjälpen-rekommendationer under coronaepidemin