Adlibris-stöd för läxklubbar

Ansök om specialstöd för läxklubbsverksamhet!

Adlibris har donerat 5 000 euro för läxklubbsverksamhet, och man vill med denna summa stöda avdelningarnas läxklubbars verksamhet. Avdelningen kan ansöka om undersstöd för klubbar som påbörjar sin verksamhet eller för redan existerande klubbar. Till skillnad från Bättredag-bidragets ansökningskriterier kan understödet användas till klubbens normala verksamhetskostnader såsom:

  • materialinköp,
  • klubbens utfärdskostnader eller
  • ledarnas rekreation.

Understödet är till storleken högst 150 euro / klubb / år. Understöd delas ut så länge som summan som Adlibris donerat räcker. Avdelningen rapporterar om läxklubbens verksamhet som en del av verksamhetsstatistiken, -berättelsen och bokslutet, skild rapportering av understödet behövs inte. Samma läxklubb kan inte under samma år få både Bättredag-bidrag och pengar som Adlibris donerat. 

Ansökan om understöd kan göras med denna blankett.

Mer information: Tiina Lehtovirta, tiina.lehtovirta@redcross.fi, 040 151 1815