Esbo Svenska

Plats:
Thorstorp, Gamla Landsvägen 12, 02650, Alberga, Esbo
E-post: 
esbosvenska@gmail.com

Nyheter

Bästa medlem av Röda Korsets svenska avdelning i Esbo,

Kaisa Sirén/FRK
Fotograf: Kaisa Sirén/FRK
Glad juni!
FRK
Fotograf: FRK

Rödakorsveckan ordnas den 3–9.5. Eftersom många tillbringat mycket tid hemma under det senaste året lyfter vi fram trygghet och säkerhet i hemmen och första hjälpenkunskaper i vardagen under temaveckan.

Två av tre olyckor i Finland inträffar hemma eller under fritiden, exempelvis på sommartugan. Eftersom de flesta av oss betraktar hemmet som en trygg plats kan det vara svårt att identifiera potentiella risker.

Evenemang

Inga händelser just nu.