Esbo Svenska

Plats:
Thorstorp, Gamla Landsvägen 12, 02650, Alberga, Esbo
E-post: 
esbosvenska@gmail.com

Nyheter

"Avdelningens ekonom Anders Helsing och ordförande Lisa Fordell stod med insamlingsbössan i Olars Prisma."

Esbo svenska avdelning gjorde ett strålande resultat i årets Hungerdagsinsamling! Målet var 8500, men vi samlade in närmare 11 600 €, vilket är en rejäl ökning från fjolårets resultat på 7940€. Vi är oerhört stolta över alla våra insamlare och alla skolor i Esbo som vi har samarbetat med i år igen. Ett hjärtevarmt tack från oss i styrelsen till er alla som har bidragit med tid eller pengar. 

Esbo svenska avdelning har samlat in 3853,41

Hanna Linnakko
Fotograf: Hanna Linnakko

Esbo svenska avdelning ordnade en kortkurs i vänverksamhet i mars 2019 som riktades till alla intresserade av vänverksamhet eller frivilligverksamhet i allmänhet. Under kursen fick deltagarna lära sig det mest väsentliga inom vänverksamheten. Intresset för att delta var stort.

Evenemang

Inga händelser just nu.