Blodtjänsten

FRK
Fotograf: FRK

Blodtjänstbyråerna håller öppet som vanligt och det är oerhört viktigt att blodgivning fortsätter som normalt även under coronaepidemin. Blodtjänsten betjänar blodgivare för tillfället endast via tidsbokning. På det här sättet kan vi trygga blodgivarnas säkerhet.

Blodtjänsten också tagit i bruk en elektronisk hälsoblankett. Hälsoblanketten och tidsbokningen hittar du här.

Här hittar du det senaste om Blodtjänstens coronaåtgärder.

Hemsidan för Esbo Blodtjänstbyrå hittar du här och här kan du testa om du är lämplig donator.