Första hjälp

Benjamin Suomela
Fotograf: Benjamin Suomela

I september 2021 planeras en kurs i första hjälp (FH I) tillsammans
med avdelningen i Kyrkslätt. Eventuellt ordnas också en fortsättningskurs (FH II) i regionen senare i år.

Efter att du gått grundkursen (FH I) kan du delta i avdelningarnas FH-verksamhet. Efter att du gått fortsättningskursen (FH II) kan du delta i Röda Korsets FH-uppdrag som organisationen kallas till, exempelvis konserter och sportevenemang.
Esbo svenska avdelning har för närvarande inte en egen FH-grupp.
Vi jobbar med att stärka samarbetet i regionen och förhoppningsvis kan vi bilda en egen grupp så småningom. Till dess kan du delta i de finskspråkiga avdelningarnas FH-verksamhet.