Läxhjälp

Susanna Kekkonen
Fotograf: Susanna Kekkonen

Vi arbetar med att utveckla läxhjälp på svenska. Ett brett LäksyHelppi-nätverk finns redan på finskt håll och det finns behov för motsvarande hjälp antingen för svenskspråkiga elever eller för dem som lär sig svenska. Genom att utöka samarbetet mellan svenska avdelningar vill vi kunna bygga upp intresse, utbildning och resurser för läxhjälp både på distans och på plats och ställe alltefter behov. I detta ingår lokalt samarbete med grannkommuner såsom Kyrkslätt.