Vänverksamhet

Via Röda korsets vänverksamhet kan du ge en stund av din tid och lindra en annan människas ensamhet genom att bli vän t.ex. till en åldring, handikappad eller invandrare.

I Esbo sköts den svenskspråkiga vänverksamhet av Esbo svenska avdelning i samarbete med Esbo svenska församling. Vill du komma med i vår vänverksamhet? Vill du bli en vän eller behöver du en vän? Känner du någon som behöver en vän eller vill du gå på en vänkurs?

Om du är intresserad av verksamheten och vill höra mera, ta modigt kontakt med Bo Lillqvist, som ansvarar för verksamheten.

Kontaktuppgifter:
E-post: bo.lillqvist@intervox.fi
Telefonnummer: 0400-251184

Läs mera om vänverksamheten på Röda korsets sidor.