Hungerdagsinsamlingen

FRK
Fotograf: FRK

Hungerdagsinsamlingen är årets höjdpunkt för Esbo svenska avdelning. Årets insamling ordnas den 23–25.9.2021.

Vi är väldigt stolta över de senaste årens resultat. År 2019 var ett rekordår då vi samlade in hela 11 703 euro, avdelningens bästa resultat genom tiderna. Under det exceptionella coronaåret 2020 lyckades vi också över förväntningarna och samlade in 8 550 euro under Hungerdagsinsamlingen.

Vi har ett fint samarbete med de svenskspråkiga skolorna i Esbo. Vi har också många frivilliga som år efter år återkommer till att samla med oss för Hungerdagen. Välkommen med du också - en timme eller två är redan en viktig insats!

Över hela världen är människors grundläggande behov desamma: var och en av oss behöver vatten, mat och skydd. Och efter det ofta psykiskt stöd. Uppgiften för Röda Korsets volontärer är viktig. De för fram ett lugnande meddelande mitt i nöden: Det finns hjälp.

Under årets Hungerdagsinsamling lyfter vi fram vikten av förberedelser inför katastrofer och nödsituationer. Röda Korsets arbete både i Finland och runtom i världen går ut på att utveckla samhällenas förmåga att förbereda sig för krissituationer och lindra det mänskliga lidande de orsakar.

Röda Korsets volontärer är närvarande i nästan alla länder i världen. På Hungerdagen samlar vi in medel så att volontärer och annan personal ständigt har beredskap att hjälpa, vare sig det gäller en plötslig naturkatastrof, konflikt, brand eller till exempel en pandemi.

Vi lägger ut mera information när insamlingen börjar bli aktuell. Du kan också kontakta vår insamlingsledare Lisa Fordell på esbosvenska@gmail.com om du vill veta mer redan nu.