Vänverksamhet

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Vi ses och ser varandra!

Har du extra tid och vill göra något gott? Bli vän i Röda Korset. Det finns många människor i alla åldrar som behöver sällskap eller hjälp.

Vänverksamhet 

Genom Åbo svenska avdelnings vänförmedling har många underbara bekantskaper uppstått – till rikedom för båda parter. Vännen besöker den som vill ha sällskap antingen hemma eller på en anstalt, eller gör något tillsammans med vännen.

Vill du komma med, kontakta:
Ulla-Stina Engström
e-post:
usengstrom@gmail.com
Ulla Stendahl
e-post: ulla.stendahl@iki.fi

Vänförmedlingens telefon: 040 3602502

Stickprojekt

Stickprojektet är en ny verksamhet inom avdelningen. Stickprojektet fick sin start då några rödakorsvänner började sticka filtar, sockor, vantar och hjälpjössar för Röda Korset.  Behovet är alltid stort. Donationerna sänds via vår logistikcentral ut till behövande runt om i världen.

Nu hoppas vi att det bland våra medlemmar och frivilliga finns fler som vill komma med i vår krets. Du får sticka hemma när du själv vill och det finns ingen deadline. Garn får du av oss på Röda Korset.

Om du är intresserad av att komma med kan du kontakta May Ahlqvist, may.ahlqvist@abo.fi.

Ljugarbänken

Ljugarbänken är en form av vänverksamhet menad för män som gått i pension. Den är öppen för alla. Samtliga intresserade oavsett yrke och bakgrund är välkomna. Ljugarbänken betonar gemenskap och social samvaro. De aktivaste som deltar har haft en anknytning till sjölivet eller jobbat på varv men även andra yrken är representerade. Pratglada herrar är hjärtligt välkomna med.  Klubben träffas på Röda Kors Punkten.

Vill du komma med, kontakta:
larsgustavh@gmail.com