Vänverksamhet

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Vi ses och ser varandra!

Har du extra tid och vill göra något gott? Bli vän i Röda Korset. Det finns många människor i alla åldrar som behöver sällskap eller hjälp.
 

Vänverksamhet 

Genom Åbo svenska avdelnings vänförmedling har många underbara bekantskaper uppstått – till rikedom för båda parter. Vännen besöker den som vill ha sällskap antingen hemma eller på en anstalt, eller gör något tillsammans med vännen.

Vill du komma med, kontakta:
Ulla-Stina Engström
e-post: usengstrom@gmail.com
Ulla Stendahl
e-post: ulla.stendahl@iki.fi

Vänförmedlingens telefon: 040 3602502
 

Kantinverksamhet

Kantinverksamheten drivs av frivilliga som två gånger i veckan besöker Åbolands sjukhus avdelningar. Verksamheten har en mycket viktig social funktion.

Vill du komma med, kontakta:
May Ahlqvist
e-post: mahlqvis@abo.fi
 

Ljugarbänken

Ljugarbänken är en form av vänverksamhet menad för män som gått i pension. Den är öppen för alla. Samtliga intresserade oavsett yrke och bakgrund är välkomna. Ljugarbänken betonar gemenskap och social samvaro. De aktivaste som deltar har haft en anknytning till sjölivet eller jobbat på varv men även andra yrken är representerade. Pratglada herrar är hjärtligt välkomna med.  Klubben träffas på Röda Kors Punkten.

Vill du komma med, kontakta:
Leif Blomberg
tfn: 050 330 1059