Åbo svenska avdelning

Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård
Plats:
Auragatan 1 G, 20100, Åbo
E-post: 
abo.svenska@avdelning.rodakorset.fi

Välkommen till Åbo Svenska avdelning

Åbo svenska avdelning är en aktiv avdelning med närmare 400 medlemmar. Avdelningen har bland annat en omfattande vänverksamhet och första hjälp. Dessutom är vår avdelning med i Åbolands grupp för mentalt stöd.  Åbo svenska avdelning har också beredskap i form av hemlandshjälp och första omsorg.
 

Kom med som frivillig 

Du kan själv välja vilken verksamhet du vill vara med i. Vi ser till att du får den skolningen du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag. Att vara frivillig är mycket givande och förutom att du bidrar till välmående för andra kommer du själv också att må bra av att vara med och hjälpa! Kom med som frivillig här
 

Bli medlem

Att bli medlem är ett lätt sätt att hjälpa eftersom du med ditt medlemsskap understöder den lokala verksamheten på orten. Ett medlemsskap kostar 20 euro/år eller 10 euro/år för personer under 29.  Bli medlem här.
 

Röda Kors Punkten, Loftet

FRK Åbo svenska avdelning har en egen lokal, Röda Kors Punkten,i Gillesgården, Auragatan 1 G. Här ordnas de flesta av avdelningens program.

 

Nyheter

Pargas avdelning
Fotograf: Pargas avdelning

För den som ofrivilligt firar jul ensam kan den långa helgen vara en tung tid. Röda Korset ger julgåvor till barnfamiljer och seniorer i Åboland. 

Den gemenskap och tid tillsammans med familjen som julen förknippas med, kan fördjupa känslan av ensamhet bland den som ofrivilligt firar julen ensam. 

Här kommer ett tips på lite fredagsläsning, från oss till er!

Finlands Röda Kors tidigare ordförande Pertti Torstila har träffat Republikens president Sauli Niinistö för att diskutera Röda Korsets roll som biståndsorganisation i en föränderlig värld.

- Vilka är utmaningarna för internationellt bistånd nu och i framtiden…
- Vilken roll har Röda Korset i integrationen av nyanlända…
- Hur påverkar klimatförändringen hjälparbetet…
- Vilken betydelse har Röda Korset som stöd för myndigheterna…

… är några av de saker som diskuteras.

Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård

Kan du tänka dig en karriär i världens största humanitära organisation? 

Vi vill öka Röda Korsets synlighet och samtidigt stöda välmåendet och tryggheten bland unga svenskspråkiga i Åbo. 

Evenemang

3.2.2022
Plats:
Kaskisgatan 13 A 3, 20700, Åbo
2.3.2022
Plats:
Kaskisgatan 13 A 3, 20700, Åbo
7.4.2022
Plats:
Kaskisgatan 13 A 3, 20700, Åbo