Första hjälpen för dig som vill hjälpa

Benjamin Suomela
Fotograf: Benjamin Suomela

Första hjälpen är en livsfärdighet. Det är hjälp som ges till en skadad eller sjuk person på olycksplatsen, med vilken man strävar efter att trygga den hjälpbehövandes grundläggande livsfunktioner och förhindra att patientens tillstånd blir värre.

Du kan ge första hjälpen och livräddande första hjälpen utan särskild yrkeskompetens eller utrustning. Den hjälp som ges av en lekman förbättrar ofta avsevärt den hjälpbehövandes möjligheter att överleva och återhämta sig.

Kom med i Åbo svenska avdelnings första hjälpen grupp. Som medlem i gruppen får du fördjupa dina kunskaper under övningar och  dejourera under olika evenemang t.ex.  konserter.

 

Vill du komma med, kontakta:
Tove Johansson
e-post: tjohanss@abo.fi