Mentalt stöd

Jarkko Mikkonen
Fotograf: Jarkko Mikkonen

Röda Korsets frivilliggrupp för mentalt stöd arbetar med människor som befinner sig i svåra situationer. Vid plötsligt förändrad livssituation eller under katastrofer och olyckor kan en frivilligs närvaro vara ytterst viktig. Som frivillig inom mentalt stöd kan du rycka ut på kort varsel vid en olycka och med din närvaro kan du lindra den anhörigas trauma. 

Åbo svenska avdelnings frivilliga är med i Åbolands grupp för mentalt stöd.

Vill du komma med, kontakta:
Eivor Huldén
e-post: huldeneivor@gmail.com