Styrelsen 2023

Maria T Lehtman
Fotograf: Maria T Lehtman

Du kan också ta kontakt med styrelsen genom att skicka e-post till adressen: abo.svenska@avdelning.rodakorset.fi