Nyheter

På höstmötet valdes Alexandra Lehtinen till ordförande och Camilla Sandell till viceordförande för åren 2020-2021. Budget och verksamhetsplan godkändes.

 • 4.12.2019 16:41
 • Monica Nerdrum

Elever lär elever grundläggande första hjälpen. En livsviktig kunskap, säger de nya ambassadörerna.

Det är ett glatt gäng nior från S:t Olofsskolan som avslutar hjälparskolningens andra del i Kårens festsal i Åbo. Under två tillfällen har de lärt sig grunderna i första hjälpen och nu är de redo att föra kunskapen vidare till eleverna i årskurs åtta. Ledare för utbildningen har varit Marjatta Alakahri från Röda Korset Åbolands distrikt och Tove Johansson från Åbo svenska avdelning.

 • 2.12.2019 11:21
 • Andrea Södergård

Genom kampanjen Jul i sinnet får 200 mindre bemedlade familjer i Åboland ett presentkort att köpa julmat för. Utdelning skulle inte vara möjlig utan den riksomfattande insamlingen.

 • 28.11.2019 11:27
 • Andrea Södergård
 • Verksamhetsgrupperna har regelbunden verksamhet fram till mitten av december. Alla grupper välkomnar nya medlemmar!
 • Hungerdagen: Totalt har till Katastroffonden inbetalats över 8 000 euro. Antalet insamlare var totalt 61 personer.
 • 19.11.2019 16:52
 • Monica Nerdrum

Hälsopunkten är öppen onsdagen den 20.11. kl. 18-19.30.

Hälsovårdare Stina Söderlund kommer och berättar om
influensa- och pneumokockvaccination.

Plats: Åbo svenska avdelnings lokal, Röda Kors Punkten,
Svenska Gården, Auragatan 1 G, Loftet.

Alla hjärtligt välkomna! Kom och lyssna och ställ frågor.

 • 13.11.2019 21:54
 • Ahlqvist May

Tid och plats: 28.11.2019 kl. 17.30 på Röda Kors Punkten, Gillesgården, Loftet (tredje vån.), Auragatan 1G, 20100 Åbo

Inledning: Annalena Sjöblom från Åbolands distrikt berättar om sin tid som FRK-delegat på Filippinerna våren 2019.

Sedvanliga höstmötesärenden. Kom med och påverka den kommande verksamheten.

Kaffeservering. Hjärtligt välkomna!

 • 13.11.2019 11:51
 • Monica Nerdrum
Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Jullunch för alla intresserade av god hemgjord julmat!

Tid och plats: 29.11.2019 kl. 12.00-14 Odd Fellows logelokal, Slottsgatan 21 B, 20100 Åbo

Intäkterna går oavkortade till Katastroffonden.

Alla hjärtligt välkomna!

 • 13.11.2019 11:43
 • Monica Nerdrum

I det senaste numret av distriktets informationsblad blickar vi tillbaka på Höstsamlingen och hungerdagen. Frivilliga i Kimitoön delar med sig av sina bästa tips för medlemsrekrytering och vi får följa med på en promenad för alla sinnen. Dessutom får du läsa mer om humanitär rätt med anledning av att det är 70 år sedan Genèvekonventionerna antogs.

 • 5.11.2019 14:47
 • Andrea Södergård
Den humanitära situationen i norra och nordöstra Syrien är ytterst allvarlig och den försämras dag för dag till följd av Turkiets krigsoperationer.
 • 22.10.2019 18:12
 • alexal

Resultatet från Hungerdagen per 16.10.2019: Insamlingen med sparbössorna, kortmaskinen I-Zettle, Mobile Pay samt den virtuella sparbössan inbringade över 4 000 euro. Insamlarna var 41 personer. Insamlingen pågår till slutet av oktober och bl.a. utplacerade sparbössor redovisas senare.

Med anledning av avdelningens 70-årsjubileum år 2021 publiceras en frågelista i samarbete med Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi i början av november. Röda Kors-frivilliga ombes berätta om sina minnen.

 • 18.10.2019 10:16
 • Monica Nerdrum
Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård
"Insamlare från Åbo svenska avdelning rörde sig i centrum av Åbo."

Finlands Röda Kors Hungerdagsinsamling ordnades i Åboland den 26–28 september. Insamlingens preliminära resultat landade på 41 000 euro.

Med de medel som samlats in under Hungerdagen hjälper Röda Korset människor där nöden är som störst. De 41 000 euro som samlades in i Åboland motsvarar konkret hjälp i form av kläder till 187 brandoffer i Finland, 1200 filtar i ett katastrofområde och 294 moderskapsförpackningar till kvinnor som fött barn i ett fältsjukhus.

 • 2.10.2019 13:55
 • Andrea Södergård

Hungerdagen ordnas från torsdag till lördag 26-28.9.2019. Med hjälp av de medel som doneras till katastroffonden lindras nöden ute i världen och hemma i Finland. Vi tackar varmt alla som donerat och hjälpt oss att komma halvvägs i insamlingen.

Avdelningens virtuella Hungerdagsinsamling: https://oma.punainenristi.fi/nalkapaivakerays/8-8545

 • 26.9.2019 17:16
 • Monica Nerdrum

På torsdag går startskottet för årets Hungerdaginsamling som pågår till och med lördag 28.9 2019. Välkommen att delta i något av avdelningarnas hungerdagsevenemang.

Hungerdagen är Finlands Röda Kors största årliga insamling då vi samlar in obundna medel till Katastroffonden. Pengarna används till att hjälpa offer för katastrofer och konflikter i Finland och utomlands.

 • 25.9.2019 10:22
 • Juha Lindström
Finlands Röda Kors/ Joonas Brandt
Fotograf: Finlands Röda Kors/ Joonas Brandt

Här är den kompletta lista på höstens vänkurser. Grundkurs i vänverksamhet ger dig en introduktion i Röda Korsets vänverksamhet och färdigheter för arbetet som frivillig vän. Efter att man avlagt kursen kan man agera som Röda Korsets vänner och delta i önskade fortsättningskurser. Välkommen på kurs! 

 

 • 25.9.2019 10:09
 • Andrea Södergård

Hungerdagen ordnas från torsdag till lördag 26-28.9.2019. Med hjälp av de medel som doneras till katastroffonden lindras nöden ute i världen och hemma i Finland.

Avdelningens virtuella Hungerdagsinsamling: https://oma.punainenristi.fi/nalkapaivakerays/8-8545

 • 24.9.2019 11:13
 • Monica Nerdrum

På styrelsemötet 12.9.2019 fattades bl.a. följande beslut:

 • Blivande nya medlemmar får sitt medlemskap gratis för 2019 om de anmäler sig som Hungerdagsinsamlare eller via pappersblankett.
 • En virtuell Hungerdagsinsamling öppnades, se https://oma.punainenristi.fi/nalkapaivakerays/8-8545
 • Avdelningen deltar tillsammans med Turun osasto i den Nationella beredskapsövningen Droppen.
 • Till 70-årsjubileet år 2021 planeras en frågelista, en föreläsningsserie och ett jubileumsseminarium.
 • 18.9.2019 17:23
 • Monica Nerdrum

Hälsopunkten är öppen 18.9. klockan 18 - 19.30.

Advokat Tom Andersson kommer och berättar om intressebevakning.
Informationen ger kunskap om hur man skall gå tillväga om man funderar
på intressebevakning.

Plats: Åbo svenska avdelnings lokal, Röda Kors Punkten, Svenska Gården,
Auragatan 1 G, Loftet.

Alla hjärtligt välkomna. Kom och lyssna och ställ frågor.

 • 7.9.2019 15:25
 • Ahlqvist May

Åbo svenska avdelning har här en direkt länk för anmälningar till Hungerdagsinsamlingen. Du kan välja dag och klockslag enligt  vad som passar dig bäst.

Du kan också anmäla dig här.

Kom med och delta i Hungerdagsinsamlingen!

 • 13.8.2019 10:10
 • Monica Nerdrum

Som Röda Korsets medlem är du en hjälpare som står upp för det mest utsätta människorna. Medlemskap är ett lätt sett att hjälpa, se video.

 • 13.8.2019 10:06
 • Monica Nerdrum
Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård
"Det gick undan på sjöräddningens båt på årets sommarklubb på Kimitoön."

Röda Korsets sommarklubb på Kimitoön gick av stapeln den 10-13.6.

 • 19.6.2019 11:47
 • Andrea Södergård

- Nödinsamlingens resultat:Medel har betalats till Katastroffondens konto för Mocambique från avdelningens konto, virtuell sparbössa, åtta utplacerade insamlingsbössor samt bössinsamling på Vårdberget på Valborgsmässoaftonen. Därtill inbetalades de medel som influtit till minne av Gulle Tallgren eftersom hon alltid värnade om de som behövde det som mest. Gulle Tallgrens anhöriga vänner tackas varmt för bidragen.

- Hälsopunkten var öppen med mental hälsa som tema och kantinvännerna var inbjudna till Röda Kors Punkten. Rollatorrally hölls med tio deltagare.

 • 27.5.2019 17:56
 • Monica Nerdrum

Vänverksamhetens 60-årsjubileum firades i Åbo Akademi förra lördagen!

 • 17.5.2019 13:14
 • Juha Lindström

Finlands Röda Kors Åbo svenska avdelnings äldre arkivmaterial har donerats till Arkivsamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek. Arkivsamlingarna har full ägande- och dispositionsrätt till gåvan och materialet står fritt till forskningens förfogande senast då materialet ordnats och förtecknats. Gåvan gäller åren 1951 – 2012. Det material som nu donerats omfattar 22 mappar, som under vintern grovsorterats av avdelningens styrelsemedlemmar. Ur den förteckning som arkivsamlingarna uppgjort kategoriseras materialet i två större helheter, dels kronologiskt och dels enligt ämne.

 • 8.5.2019 15:24
 • Monica Nerdrum
Maria Santto/ Finlands Röda Kors
Fotograf: Maria Santto/ Finlands Röda Kors

Insamlingen Kedjereaktion är riktad till vardagscyklister och drar igång den första maj. I kampanjen cyklar man mot klimatförändringen: när teamen minskar sina koldioxidutsläpp genom att cykla ger deras arbetsgivare ett bidrag till Röda Korsets biståndsarbete enligt de cyklade kilometerna. Medlen används för att hjälpa dem som drabbas av klimatförändringen.

 • 30.4.2019 08:44
 • Andrea Södergård

Under mötet behandlades 25 ärenden och man beslutade bl.a att

- Avdelningens värdeord är vänskap, gemenskap och trygghet. Dessa inarbetas på ett tydligt sätt verksamheten och i informationen.

- Nödinsamlingen för Mocambique pågår vid ingångarna till Vårdberget i Åbo 30.4.2019

- konstatera att avdelningens arkivmaterial är uppordnat och donerat till Åbo Akademis Handskriftsavdelning. Sammanlagt blev det 22 mappar för åren 1951-2012

 • 29.4.2019 18:08
 • Monica Nerdrum
Juha Lindström
Fotograf: Juha Lindström
"Medaljörerna i Västanfjärd. Övre raden från vänster: Viveca Nordman, Inger Österlund, Sonja Tobiasson, Britta Funck, Anne Lassfolk och Kerstin Drugge. Nedre raden från vänster: Stina Mollgren, Monica Hellberg och Ulla Alstrand."

Åbolands distrikt hade på lördagen den 13 april årsmöte i Västanfjärd med 40 deltagare från hela Åboland. I samband med mötet valdes nya förtroendevalda samt premierades aktiva frivilliga som förtjänstfullt arbetat lokalt till förmån för Röda Korsets syfte på osjälviska och humana grunder.

På årsmötet beviljades Monica Hellberg från Kimito av republikens president Finlands Röda Kors guldmedalj för 30 års aktivt arbete. Ulla Alstrand    från Korpo tilldelades silvermedalj för 20 års aktivt arbete.

 • 17.4.2019 11:02
 • Juha Lindström

Åbo svenska avdelnings insamling på nätet har uppnått EUR 310 av målet på EUR 500. Avdelningen tackar varmt alla som donerat!

Insamlingslänken är:
https://oma.punainenristi.fi/lahjoitus-katastrofirahastoon/8-8418

 

 • 12.4.2019 11:03
 • Monica Nerdrum

Åbo svenska avdelning har vidtagit olika åtgärder för att stöda offren för naturkatastrofen. Från och med idag finns insamlingsbössor placerade på olika ställen, bl.a. i Luckan, i akademikvarteren, på Åbolands sjukhus och några apotek. Om någon önskar delta med att själv insamla kan en insamlingsbössa avhämtas på Luckan.

En virtuell sparbössa har startats och medel kan nu doneras.

 • 8.4.2019 18:40
 • Monica Nerdrum
Denis Onyodi / Red Cross Red Crescent Climate Centre
Fotograf: Denis Onyodi / Red Cross Red Crescent Climate Centre

Avdelningarna vid Finlands Röda Kors har inlett en nödhjälpsinsamling för att stoppa koleraepidemin. T. ex. i Pargas kommer det att finnas bössinsamlare vid butiker under veckoslutet.

Man kan också delta genom att ge ett bidrag till katastroffonden:

 • 5.4.2019 11:14
 • Juha Lindström

På vårmötet behandlades stadgeenliga ärenden. Mötet tillsatte en valnämnd för att förbereda val av nya styrelsemedlemmar på höstmötet. Mötet beslöt enhälligt att fastställa bokslutet samt bevilja styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Tilläggsuppgifter ges vid behov av ordförande eller sekreterare.

 • 4.4.2019 17:13
 • Monica Nerdrum

FRK Åbo svenska avdelning har nu en egen Facebook-sida. Gå gärna in och
gilla sidan och bjud in dina vänner. 

 • 19.3.2019 18:13
 • Monica Nerdrum

Tid: Onsdagen 27.3.2019 klockan 17.30

Plats: Röda Kors Punkten, Gillesgården, Loftet, Auragatan 1 G (ingång från gården)

Stadgeenliga ärenden.

Mötet inleds med att avdelningens ansvarsperson för vänverksamheten Ulla-Stina Engström berättar om det nya projektet "Vi ses i byn".

Alla välkomna!

 • 19.3.2019 17:48
 • Monica Nerdrum

Hälsopunkten är igen öppen torsdag 28.3 klockan 16-17.30.

Hälsopunkten är en verksamhetsform där man ordnar temakvällar kring hälsa och välmående.

 • 18.3.2019 11:28
 • Juha Lindström

Under veckan mot rasism den 18-24.3 2019 uppmärksammar Röda Korset Åbolands distrikt en person eller gemenskap som aktivt främjat likabehandling i Åboland. Förra året gick utmärkelsen ”Årets fördomsfria föregångare” till mångkulturgruppen i Pargas avdelning för deras arbete med nyinflyttade.

 • 22.2.2019 10:00
 • Andrea Södergård
Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård
"Susan Holmberg i Dragsfjärd"

Susan Holmberg från Dragsfjärds avdelning har utsetts till Årets vän 2019.

Susan möter människor med respekt, intresse och vänlighet. Hon har ett naturligt sätt att vilja uppmärksamma, glädja och stöda andra människor. Hon har verkat som vän i många år och varit en pålitlig och outtröttlig vän. Hon ställer upp i olika tillställningar inom vänverksamheten och hennes bakugn är en ständig glädje för de i föreningen som inte har bakandets gåva.

 • 14.2.2019 10:50
 • Andrea Södergård

Årets första nummer av Åbolands distrikts informationsblad Här och Nu  är vårt medlemsnummer där alla våra avdelningar presenterar sig och berättar om sin verksamhet.

 • 11.2.2019 13:25
 • Juha Lindström

 

Årets Vän

 
Känner du någon som är omtänksam, glad, har tid för sina medmänniskor, är ung eller gammal, har ett varmt hjärta och bryr sig om? Är det någon du tycker borde får titeln ”Årets vän”?

Röda Korset i Åboland ger årligen utmärkelsen ”Årets väninsats” i samband med vändagen den 14.2. Kampanjen är öppen för alla.

 • 28.1.2019 09:48
 • Juha Lindström

På juldagen den 25.12 klockan 14-20 ordnar Röda Korset Pargas avdelning julcafé i sin verksamhetslokal Humana, Strandvägen 16 i Pargas centrum.

Röda Korsets julcafé är för alla som vill ha sällskap under den långa julhelgen eller vill ha ett avbrott i julfirandet. På julcaféet kan man träffa andra i en avslappnad miljö och det bjuds på kaffe, glögg och julstjärnor.

 • 19.12.2018 13:25
 • Juha Lindström

Frivilliga räddningstjänst landskapskommitté i Egentliga Finlands har utsett Röda Korsets Mentala stöd alarmgrupper till årets frivilliga räddare. I Egentliga Finland fungerar regionala Mentala stödgrupper i Loimaa, Salo, Åbo, Vakka-Suomi och Åboland.

Alarmen har ökat

Alarmen har under senare åren ökat både i omfång och antal uppdrag. Grupperna hade år 2017 83 alarm, 2016 71 alarm och 2015 42 alarm. Under början av år 2018 har alarmen varit 32.

 • 7.12.2018 14:48
 • Juha Lindström

Skapa din profil i Oma Röda Korset!

Röda Korsets avdelningar i Åboland börjar ta Oma i bruk från hösten 2018.
Redan nu kan du surfa in och skapa din egen profil som rödakorsfrivillig.

I Oma hittar du lätt info om vad som händer i åboländska avdelningar, vilka 
utbildningar som är på kommande och mycket annat.

Välkommen med i Oma Röda Korset!

Skapa din profil här: punainenristi.fi/oma

 • 19.10.2018 16:27
 • Ahlqvist May
Jussi Vierimaa
Fotograf: Jussi Vierimaa
"Röda Korset jobbade tillsammans med myndigheterna på sjöräddningsövningen Ingrid i Nagu skärgård."

"Övningen en intressant lärdom för alla"

Den stora sjöräddnings- och evakueringsövningen Ingrid lockade över 200 personer till Pärnäs i Nagu för att öva evakuering och sjöräddning. Röda Korset på plats för att bistå myndigheterna.

 • 5.10.2018 14:32
 • Andrea Södergård

Operation Hungerdagen kör igång på torsdag

Frivilliga insamlare behövs. Med hjälp av Hungerdagsbidrag kan vi hjälpa drabbade efter bränder och olyckor i Finland.

På torsdag går startskottet för årets Hungerdaginsamling som pågår till och med lördag 22.9 2018. Välkommen att delta i något av avdelningarnas hungerdagsevenemang.

 • 14.9.2018 18:03
 • Juha Lindström
Marjaana Malkamäki
Fotograf: Marjaana Malkamäki

Fler frivilliga behövs.

Den 20-22.9 är det igen dags för Röda Korsets Hungerdagsinsamling och nu söker vi dig som vill komma med som insamlare. Pengarna som samlas in går till Röda Korsets katastroffond. Med pengarna kan vi bland annat hjälpa brandoffer och upprätthålla beredskapen för olyckor i Finland.

 • 8.9.2018 10:00
 • Juha Lindström

Vill du utvecka ditt kunnande och dela med dig av dina egna erfarenheter?
Är du bra på att sporra andra att hjälpa medmänniskor i vardagen?
Har du goda kommunikationsfärdigheter?
Vill du vara med och sprida humanitärä värderingar?

Välkommen att delta i Finlands Röda Kors utbildningsprogram för frivilliga utbildare hösten 2018. 

 • 22.8.2018 17:13
 • Juha Lindström
Mari Vehkalahti
Fotograf: Mari Vehkalahti

Ett radhus med fyra lägenheter började brinna i Kimito centrum på torsdag kväll. Röda Korset var snabbt på plats för att hjälpa de drabbade.

 • 10.8.2018 11:52
 • Juha Lindström

Åbolands distrikt söker moderskapsvikarie för tiden 1.9.2018-30.6.2019 som projektplanerare för projektet Vi ses i byn.

 • 8.8.2018 14:11
 • Juha Lindström
Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård
"Hurra för årets läger!"

Årets barnläger ordnades på Runsala campingområde onsdagen den 13 till söndagen den 17.6. Åtta barn och sju ledare njöt av soliga och varma sommardagar i det natursköna Runsala. Dagarna var fyllda av lek, sim och förstås första hjälpen som i år var lägrets huvudtema.

Lägrets höjdpunkt var lördagen då tre av lägerdeltagarna deltog juniorserien i de nationella tävlingarna i första hjälpen. Reddie kids laget bestod av Saga Keihäs, Ester Lillhannus och Julia Ulenius och slutade på en fin femte plats.

 • 27.6.2018 15:06
 • Juha Lindström
Sirpa Lehtimäki
Fotograf: Sirpa Lehtimäki
"FRK Turun osastos första respons par hjälper en skadad patient"

Lördagen den 16 juni ordnar Finlands Röda Kors förstahjälpen äventyr och Finlandsmästerskapen i första hjälpen i Åbo. Knappa 400 frivilliga från hela Finland deltar som domare och patienter under evenemanget. De tävlande lagen består av frivilliga som är aktiva inom olika första hjälpen grupper. Genom att delta i tävlingarna upprätthåller och utvecklar lagmedlemmar sina kunskaper inom första hjälpen.

 • 1.6.2018 11:43
 • Juha Lindström

Om du missade vår bilaga i mitten av Åbo Underrättelser den 21 april nu kan du läsa den här!

Under februari och mars hade vår bilagaduo, Andrea Södergård och bildjournalisten Sofia Jern, rest runt Åboland och intervjuat frivilliga inom olika verksamhetsområden. Den 21 april skickades bilagan ut till alla ÅU:s prenumeranter.

 • 3.5.2018 12:58
 • Juha Lindström
Juha Lindström
Fotograf: Juha Lindström
"Premierade aktiva frivilliga i Åboland. Övre raden från vänster: Sirkka-Liisa Malmlund, Inger Karlsson, Gunhild Lindström, Ulla-Stina Engström och Majel Johansson. Nedre raden från vänster: Kerstin Gabrielsson, Greta Mäkeläinen och Pirkko Lehtonen."

Finlands Röda Kors, Åbolands distrikt hade på lördagen den 21 april årsmöte på Houtskär med över 40 deltagare från hela Åboland. I samband med mötet valdes nya förtroendevalda samt premierades aktiva frivilliga som förtjänstfullt arbetat för sitt arbete lokalt på osjälviska och humana grunder.

På årsmötet beviljades Helena Bruun från Pargas och Kerstin Gabrielsson från Västanfjärd av republikens president Finlands Röda Kors silvermedalj för 20 års aktivt arbete.

 • 27.4.2018 16:29
 • Juha Lindström