Beredskapsverksamhet

Miisa Kaartinen
Fotograf: Miisa Kaartinen

Finlands Röda Kors är en katastrofsberedskapsorganisation som stödjer och kompletterar myndighetsarbetet vid plötsliga olyckor och störningssituationer. Till beredskapsverksamheten hör bland annat första hjälp, hemlandshjälp och första omsorg. Beredskapsverksamheten kan se olika ut beroende på situation. Under coronaepidemin har Åbo svenska avdelning bland annat hjälpt Åbo stad med att ringa runt till äldre svenskspråkiga invånare i Åbo för att fråga hur de mår och informera dem om var de kan söka hjälp om hjälp behövs. Åbo svenska avdelning bistod också Åbo stad vid vaccineringarna. 

Du kan läsa mer om de olika beredskapsverksamheterna i flikarna till vänster. Om du vill komma med i beredskapsverksamheten kan du anmäla dig som frivillig i Oma. Om du redan är med i Oma kan du ansluta dig till gruppen Beredskap. 

 

Anslut dig till gruppen så här:

1. Logga in i Oma https://rodakorset.fi/oma
2. På din inloggningssida väljer du knappen Bläddra bland grupper (nere på sidan)
3. Kruxa i Öppna grupper
4. Skriv in gruppens namn: Åbo svenska avdelning - Beredskap
5. Välj knappen Anslut dig