FÖRSTA OMSORG OCH HEMLANDSHJÄLP

Janne Körkkö
Fotograf: Janne Körkkö

Första omsorg kan behövas vid bränder, efterspaning av försvunna, trafikolyckor, omsorg av evakuerade, storolyckor, mottagande av flyktingar och många andra exceptionella situationer. I samband med olyckor kan frivilliga hjälpa till med att t.ex. ordna nödboende för evakuerande samt skaffa dem kläder och mat. Ibland ger frivilliga även första hjälpen, mentalt stöd till de drabbade och råd i praktiska ärenden. Frivilliga inom första omsorgen kan också hjälpa de som hjälper genom att ordna med bespisning.

Som frivillig inom hemlandshjälpen kan du hjälpa en person eller en familj ekonomiskt via Katastroffonden eller genom personlig hjälp. Vid en brand kan en familj t.ex. behöva hjälp med att gå och handla förnödenheter.

 

Vill du komma med, kontakta:
Robert Paul
e-post: robert.paul@medidocs.fi