BLI MEDLEM

Som medlem i Röda Korset är du en hjälpare och står upp för de mest utsatta. Medlemskapet är ett enkelt sätt att stödja de frivilligas hjälparbete och ta ställning för mänskliga värden och mål. 

Medlemsavgiften används för lokal frivilligverksamhet och utbildning av de frivilliga i hemlandet. Du får medlemstidningen Hjälpens värld fyra gånger om året.

Medlemsavgiften är 20 euro, och för medlemmar under 29 år 10 euro. Medlemskapet gäller i ett kalenderår i taget. Du kan även välja evigt medlemskap, varvid du betalar en engångsavgift på 300 euro.

Du kan enkelt bli medlem här: bli medlem.

Du kan också kontakta:
Alexandra Lehtinen
e-post: abo.svenska@avdelning.rodakorset.fi