Koulutus

Sirpa Lehtimäki
Fotograf: Sirpa Lehtimäki

Vapaaehtoisten koulutuksella on hyvin tärkeä rooli auttamisvalmiuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Valmiusharjoitukseen valmistautuminen on loistava hetki pysähtyä miettimään, millaiseen koulutukseen voisi itse osallistua tai mitä koulutuksia osastossa tai osastoyhteistyönä voisi järjestää varsinkin nyt, kun koronan takia koulutusta on ollut vähemmän. Tässä haaste jokaiselle osastolle: Järjestäkää ennen valmiusharjoitusta yksi koulutus, josta vapaaehtoiset saavat eväitä valmiusharjoituksessa toimimiseen. Koulutus voi olla vaikka auttajakurssi (ensiapu), henkisen tuen kurssi, ensihuollon peruskurssi tai auttamisvalmiuden peruskurssi. Lista hyvistä koulutuksista löytyy sivun lopusta. Kutsukaa kurssille mukaan vapaaehtoisia kaikista osaston toimintaryhmistä ja kokonaan uusia, Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä. Myös monet piirit järjestävät erilaisia koulutuksia ennen harjoitusta, ja niihin kannattaa innostaa osaston vapaaehtoisia mukaan!

Ennen harjoitusta järjestetään webinaarisarja, johon kaikki vapaaehtoiset ympäri Suomen ovat tervetulleita oppimaan lisää auttamisvalmiudesta, keskustelemaan ja päivittämään taitojaan. 

 

20.1.2022 Viestintä auttamistaitona

Viestintä auttamistaitona -koulutuksessa käydään läpi perusasioita ja levitetään hyviä käytäntöjä, joilla osasto voi nostaa viestintävalmiutta, viestinnän vaikuttavuutta ja tehostaa rutiineja nopeissa tilanteissa. Auttamistilanteiden viestintää käydään läpi esimerkkitapauksen kautta ja keskustoimiston viestinnän asiantuntija kertoo, miten jokainen vapaaehtoinen voi valmistautua auttamistilanteessa viestimiseen ja miten valmiusviestinnän ketju toimii.

Kouluttaja: Aku Suomalainen

Jos et pääse mukaan koulutukseen, pääset katsomaan aiemmin järjestetyn koulutuksen tallennetta tästä.

21.2. Spontaanien vapaaehtoisten vastaanotto ja koulutus

Äkillisissä auttamistilanteissa on tavallista, että jotain auttamishaluisia ihmisiä haluaa mukaan auttamaan ilman aiempaa kokemusta Punaisen Ristin toiminnasta. Webinaarissa käydään läpi, mitä pitää huomioida, kun toimitaan spontaanien vapaaehtoisten kanssa.

Kouluttajat: Arsi Veikkolainen, Niki Haake

Webinaarin tallenne

Muu materiaali: diat, skenaariot ryhmätöihin, Spontaanien Menti, Skenaarioiden Menti, lista valmiustehtävillä huomioitavista asioista, spontaanien vastaanoton tarkistuslista, ohje spotaanille vapaaehtoiselle, haastattelurunko

3.3.2022 Tavoitteet valmiusharjoituksen suunnittelussa - mitä ja miksi harjoitellaan?

Koulutuksessa käydään läpi valmiusharjoituksen suunnittelua prosessina ja erityisesti Suoja 2022 -harjoituksen tavoitteita suunnittelun pohjana. Mistä aineksista koostu hyödyllinen ja innostava harjoitus?

Kouluttaja: Maaria Kuitunen

Koulutuksen tallenne, Mentimeterin vastaukset ja koulutuksen diat

7.3. Kaikki osana valmiutta – ja valmiusharjoitusta

Kaikki vapaaehtoiset ovat osa Punaisen Ristin auttamisvalmiutta. Erityisesti laajoissa ja pitkäkestoisissa auttamistilanteissa mukaan tarvitaan kaikki liikenevät käsiparit. Webinaari antaa ideoita siihen, miten erilaisille ja erilaisen koulutuksen saaneille vapaaehtoisille löydetään mielekästä tehtävää esimerkiksi evakuointitilanteessa.

Kouluttaja: Anne-Mari Hakuni

Koulutuksen tallenne, Anne-Marin diat ja Anjan diat

15.3. Alla som en del av beredskapen och beredskapsövningen

Alla frivilliga är en del av Röda Korsets hjälpberedskap. Speciellt i omfattande och långvariga hjälpsituationer behövs allas hjälpande händer. Webbinariet ger idéer på hur man kan hitta en meningsfull roll för olika frivilliga med olika utbildning till exempel i en evakuering.

Utbildare: Taru Hakanen

Material och inspelning.

21. 3 Punaisen Ristin rooli ja toiminta evakuointitilanteessa

Tehtävät, joita Punaisella Ristillä usein evakuointitilanteessa on ja hyvät käytännöt toiminnan organisointiin. Yhtenä aiheena myös henkilöluettelointi, joka on usein Punaisen Ristin tehtävä evakuointipaikalla.

Kouluttajat: Mika Vilpo, Petri Raita, Tommi Virtanen

Webinaarin aloitusdiat, diat ja nauhoite

28.3. Henkinen tuki evakuointitilanteessa

Koulutus antaa vahvuutta toimia evakuointitilanteessa henkisen tuen näkökulma huomioon ottaen. Evakuointitilanne vaikuttaa sekä yksilöön että yhteisöön.  Koulutuksessa paneudutaan psykososiaalinen tukeen evakuointitilanteissa mukaan lukien lapsiystävällisen tilan perustaminen.

Kouluttaja: Tuula Luoma

Koulutuksen diat ja nauhoite.

29.3. Röda Korsets uppgifter vid evakueringstillfällen

Uppgifter som Röda Korset ofta har i en evakuering och tips på hur man sköter dem väl. Man går också igenom förteckning av personer, vilken ofta är Röda Korsets uppgift på evakueringsplatsen.

Material

7.4. Tilannekuvan ylläpito

Miten tilannetietoisuutta pidetään yllä auttamistilanteessa, jossa viranomaisia ja vapaaehtoistoimijoita on paljon? Erilaiset apuvälineet tilannekuvan ylläpitoon. Tutustutaan Suoja 2022 -harjoituksessa käytössä olevaan tilannekuvakyselyyn ja sen täyttämiseen.

Kouluttajat: Niina Hirvonen, Mikael Lehtinen

Webinaarin diat, Vapepan tilannekuva-diat, nauhoite.

19.4. Suojelu ja yhdenvertaisuus

Ovatko tilat turvalliset – myös lapselle?

Ovatko wc-tilat käytettävissä – myös pyörätuolilla liikkuvalle?

Olemmeko tavoittaneet kaikki avuntarvitsijat – myös muunkieliset?

Entä miten toimimme kun kohtaamme väkivallan uhrin?

Webinaarissa tarkastelemme, miten huolehdimme että ihmiset ovat turvassa, ymmärrämme ja otamme huomioon ihmisten moninaisuuden, sekä

tunnistamme erilaisten ihmisten erilaiset tarpeet. Tutustumme yksinkertaiseen malliin, jonka avulla edistämme avun ihmisarvoisuutta, saavuttavuutta, osallisuuta ja turvallisuutta.

Nauhoite, aloitusdiat, diat, ISOT-ohje

24.5. Suoja 2022: Miten meni, mitä opittiin?

Harjoituskuulumisia eri puolilta Suomea. Ajatukset tulevaan: Miten harjoituksen kokemusten pohjalta kehitämme Punaisen Ristin auttamisvalmiutta

Diat, Mentimeterin vastaukset