Ordinarie Stämman 2023

Suomeksi

Röda Korsets ordinarie stämma närmar sig – välkommen att påverka!

Finlands Röda Kors ordinarie stämma sammanträder vart tredje år för att besluta om Röda Korsets riktning i framtiden och organisationens högsta förtroendepersoner. Nästa ordinarie stämma ordnas i Joensuu 10–11.6.2023.

Vid den ordinarie stämman i Joensuu beslutar vi tillsammans om verksamhetsstrategin för de kommande åren 2024–2026 samt väljer en ny ordförande för organisationen och förtroendepersoner till styrelsen och fullmäktige.

Anmälan till ordinarie stämman börjar 10.2.2023. Avdelningens styrelse väljer sina representanter med rösträtt till stämman, vilkas antal grundar sig på antalet medlemmar som har betalat medlemsavgiften 31.12.2022. Stämmohelgen samlar minst över ett tusen aktiva inom Finlands Röda Kors, såväl frivilliga som anställda.

Påverka besluten 

Nu är det dags att påverka! Vår organisationsstyrelse ber alla avdelningar och distrikt om förslag och synpunkter på det första utkastet till Finlands Röda Kors Verksamhetsstrategi 2024–2026 samt på de presenterade ändringarna till stadgarna. Under innevarande vår kommer styrelsen att utarbeta sitt slutliga förslag till den ordinarie stämman efter att ha hört medlemmarnas och de frivilligas observationer och önskemål.

Verksamhetsstrategin ger riktning åt Finlands Röda Kors verksamhet under de kommande åren. Den är en viktig gemensam riktlinje för hela Finlands Röda Kors som fastställer de viktigaste tyngdpunkterna i vårt arbete.

Under våren 2023 kan du förutom verksamhetsstrategin även påverka

  • uppdatering av reglerna
  • genom att lämna in initiativ till ordinarie stämman
  • genom att föreslå lämpliga förtroendepersoner

Program för alla medlemmar

Alla medlemmar – också andra än avdelningens representanter med rösträtt – är hjärtligt välkomna att delta i ordinarie stämman. Under veckoslutet ordnas intressant program för alla, och lördagens höjdpunkt är en gemensam kvällsfest. Evenemangsplatsen är Carelia-salen.

Savolax-Karelens distrikt omfattar två landskap. Dess 44 avdelningar har över 1 000 frivilliga och ungefär 5 500 medlemmar.

– Den ordinarie stämman är en betydelsefull plats för påverkan, men också ett fint tillfälle att träffas tillsammans i en stor grupp. Vårt distrikt är en blandning av den joviala savolaxiska mentaliteten och den karelska gladlyntheten. Vi ses i Joensuu! hälsar Kaisu Haataja, verksamhetsledare för Savolax-Karelens distrikt.