Viktiga datum

Vid Finlands Röda Kors ordinarie stämma i Joensuu den 10–11 juni fattas beslut om vilka frågor vi tillsammans ska satsa på under de tre kommande åren. Spara de viktiga datumen och anmäl dig!

 Nu Inkvartering kan bokas ur ordinarie stämmans kvot 

10.2 Anmälan till ordinarie stämman öppnar. Utkastet till verksamhetsstrategi samt förslag till ändringar av organisationens stadgar på kommentarsrunda på avdelningarna och i distrikten

31.3 Sista dagen att kommentera verksamhetsstrategin och förslagen till ändringar av stadgarna

10.4 Sista dagen att lämna in initiativ till ordinarie stämman

29.4 Sista dagen att ge förslag till val av personer till styrelsen och fullmäktige

30.4 Anmälan till ordinarie stämman avslutas

10.5 Möteskallelsen inklusive föredragningslistan skickas till avdelningarna och distrikten

9.6 Förevenemang för unga i Joensuu

10–11.6 Ordinarie stämma i Joensuu