Frivilliguppgifter

Uppdaterad 8.3.2022

Situationen i Ukraina oroar våra frivilliga och viljan att hjälpa är stor.

Röda Korsets frivilligas hjälp behövs just nu. 

På den här sidan listar vi de former av frivilligverksamhet där frivilliga behövs allra mest just nu. Sidan uppdateras enligt behov. 

Nödhjälpinsamlingar

Stöd för ungdomar

 • Många ungdomar söker nu samtalshjälp i Sekasin-chatten, och konflikten i Ukraina oroar dem mycket. Kom med som frivillig, du behövs verkligen! https://sekasin247.fi
 • Just nu behöver vi också frivilliga till tillfällig inkvartering på De ungas skyddshus. Du får mer information på vår webbplats och på närmaste skyddshus. Skyddshusen ger hjälp dygnet runt, alla dagar. https://www.punainenristi.fi/vapaaehtoiseksi/nuortenturvatalot 

Psykiskt stöd  

Påverkansarbete

 • Du kan hjälpa till genom att påverka i sociala medier i enlighet med Röda Korsets värderingar och dela meddelanden från FRK:s officiella kanaler  
 • Du kan delta i planeringen och genomförandet av din avdelnings kampanj under veckan mot rasism. Veckan mot rasism ordnas 21–27.3. Mer information om möjligheterna att delta finns på https://rednet.punainenristi.fi/RVviikko2022  

Stöd för integration

 • Verksamhetsmodellerna för stöd för integration är vänverksamhet, språkklubbar, internationella klubbar, hjälp i vardagen, läger, läxklubbar och läxhjälp samt olika tema- och verksamhetsgrupper. Mer information om verksamhetsmodellerna till stöd för integration finns på https://rednet.punainenristi.fi/node/63006. Kontakta din avdelning om du vill delta i dessa verksamhetsformer. Vid behov kan ditt distrikt hjälpa dig att hitta en lämplig verksamhetsgrupp. Distriktens kontaktuppgifter finns här https://rednet.punainenristi.fi/piirit  

Mottagning av nya frivilliga

 • Du kan vara med och ta emot nya frivilliga i din avdelning genom OMA Punainen Risti. Endast genom att ta emot nya frivilliga kan vi säkerställa att de kommer med i hjälparbetet. ​
 • Erfarna frivilliga kan ordna inskolning av nya frivilliga och sektorspecifika utbildningar inom sina avdelningar

Utbildningar och webbinarier  

 • Centralbyrån, distrikten och avdelningarna kommer att ordna många informationstillfällen under våren. Genom att delta i dem får du aktuell information om hjälpbehovet.  
 • Aktuella utbildningar och webbinarier som anknyter till Ukraina finns här https://rednet.punainenristi.fi/ukraina/koulutukset_webinaarit  

Vänverksamhet

 • Klienterna inom vänverksamheten befinner sig ofta i en svår situation, och kristider ökar deras oro ytterligare. Vänförmedlingen förmedlar vänner även till personer med invandrarbakgrund som behöver vänner.
 • Nya volontärer är välkomna att komma med vänverksamhet. Live- och webbgrundkurser i både fysisk och internetbaserad vänverksamhet hittas här. Utöver vänkursen rekommenderas även utbildning till stöd för integration för nya volontärer, som finns här. Förutom kommer att organiseras Psykiskt stöd för vänner, Ukrainska -utbildningar, som finns här
 • Om du är intresserad av att arbeta som frivillig i webbgrupper som stöder olika målgruppers välbefinnande ska du anmäla dig till Anja (anja.saksola@redcross.fi (länken skickar e-post)).
 • Evenemangsmodell: Hur mår du? -bänken

Invandringsberedskap