Temat för övningen

Temat för vår riksomfattande beredskapsövning är brist på rent vatten. En vattenkris har valts som tema eftersom rent vatten är nödvändigt för oss alla. Genom att öva på hur vi agerari en stor vattenkris övar vi påen situation där en stor mängd människor snabbt behöver vår hjälp.

Syftet med övningen är att testa Röda Korsets avdelningars beredskap att agera och hjälpa när en vattenkris inträffar. Även centralbyrån, distrikten, logistikcentret i Kalkku, De ungas skyddshus och Kontti deltar i övningen.

Ni kan i er avdelning väljaden övningssituation som passar bäst för just er. Det kan till exempel vara förorening av vatten, vattenavbrott på grund av ett elavbrott ellerbristen på rent vatten.

Det lönar sig redan på förhand fundera på hur brist på rent vatten skulle påverka allas vardag. Hur borde man agera i en sådan situation och hur kan Röda Korset hjälpa?

Övningen är Finlands Röda Kors beredskapsövning men med till övningen bjuds också samarbetspartners in, både lokalt, regionalt och riksomfattande.