Kommunikationstips

En beredskapsövning med vattentema på den egna orten intresserar både medier och lokalbefolkningen. Informera även utomstående om övningen, i synnerhet om ni ordnar ett evenemang för allmänheten i samband med övningen eller om andra aktörer deltar i den. Det gäller att beakta kommunikationsbehoven i allt från planering av övningen till uppföljning av resultat.

Fundera tillsammans på följande:

• När behöver ni kommunicera om övningen och vad är avsikten med kommunikationen?

• Vem vill ni informera och om vad?

• Vilka är era viktigaste målgrupper och hur kan ni bäst nå ut till dem? Som hjälp vid planering av kommunikation kan ni använda er av mallen för kommunikationsplan, som kan laddas ner längst ner på denna sida. Exempel på praktisk kommunikation om övningen:

• Sätt in meddelanden i Oma Röda Korset om er avdelnings Droppen 2019-evenemang, som ni också kan dela på sociala medier eller som e-postbilagor. Ni kan också ta emot anmälningar till övningar och evenemang via evenemangen ni skapat. Lägg det också i evenemangskalendern via RedNet. På så sätt visas informationen också på den rikstäckande webbplatsen. 

• Skicka ett meddelande om övningen till de lokala mediernas redaktioner (inkl. eventuella lokala radiokanaler) 3–4 dagar i förväg. I meddelandet kan ni också bjuda in redaktörer till att följa med övningen. Nedan kan ni ladda ned en färdig meddelandemall.

• Förutom i avdelningens egna kanaler i sociala medier och på RedNet kan ni också annonsera om övningen i ortens eller stadsdelens grupper i sociala medier. Då gäller det att använda hashtaggen #Pisara2019.

• Om ni till exempel ordnar ett torgevenemang i samband med övningen, annonsera gärna om evenemanget i lokala tidningar cirka två veckor i förväg (en kort beskrivning av övningen, tid, plats och kontaktpersonens uppgifter).

Material som stöd för kommunikationen

Avdelningen kan beställa följande avgiftsfria material för Pisara i webbutiken:

• Affischer Droppen 2019

• Droppen 2019 -mobiler

• Flygblad Livsviktig information om vatten.

Dessutom kan avdelningen köpa beachflaggan Redo att hjälpa, som tillverkas på beställning. Flaggan saknar Droppen-symbolen, så den kan användas i avdelningens beredskapsevenemang även efter övningen. Kom ihåg att beställa de avgiftsfria kommunikationsmaterialen för Droppen senast den 20 oktober i webbutiken (avgiftsbelagd surfflagga redan senast den 10 oktober).

SPEK:s broschyr om hemförråd kan beställas avgiftsfritt genom att skicka e-post till valmiusharjoitus2019@rodakorset.fi

I materialbanken finns även symbolen för Droppen och fotografier med temat, som ni kan använda i avdelningens kommunikation. Glöm inte att alltid ange fotografens namn/Finlands Röda Kors på fotot.

Hungerdagshinkar för utdelning

Om din avdelning ordnade ett hinkjippo under Hungerdagen med hinkar från Tokmanni, ta vara på hinkarna även under Droppen! Avdelningen kan exempelvis ordna ett jippo utanför en butik eller på ett torg och dela ut hinkar för vattenkriser. Hinkutdelningen tjänar samtidigt som ett ypperligt tillfälle att stanna till och diskutera beredskap inför vattenkriser med alla intresserade.

Lägg åtminstone flygbladet Livsviktig information om vatten i hinken. Flygblad, där du också själv kan läsa tips för vattenkriser, kan beställas från webbutiken. SPEK:s broschyr om hemförråd kompletterar utmärkt flygbladet i hinken. Broschyrer går att beställa direkt från centralbyrån, valmiusharjoitus2019@rodakorset.fi.