Så här förbereder du övningen & checklista

Obs! Efter att du läst igenom anvisningarna nedan kan du ännu före övningen i sista minutens checklista kolla att ni har fixat det viktigaste. Ladda ner listan längst ned på sidan. Glöm inte att också beställa kommunikationsmaterial för Droppen senast den 20 oktober.

Droppen 2019 är Röda Korsets riksomfattande beredskapsövning, som ordnas en gång per stämmoperiod. Den här gången är temat en vattenkris.

Under den riksomfattande övningsdagen 26.10 kan din avdelning

  • ordna en egen övning
  • delta i en regional övning tillsammans med andra avdelningar eller
  • vara med i en övning som leds av distriktet.

Centralbyrån står till tjänst med bakgrundsscenarier till stöd för planeringen och övningsmodeller för genomförande av övningen (se nedan).

  • Bakgrundsscenarierna baserar sig på verkliga, inträffade störningssituationer och de bildar en fiktiv verksamhetsmiljö för övningen.
  • Övningsmodellerna är korta beskrivningar om Röda Korsets möjliga verksamhetssätt i händelse av en störningssituation. Modellen är ett praktiskt verktyg för ledning av övningen.

Övning enligt avdelningens behov

Din avdelning kan utnyttja scenarierna och övningsmodellerna antingen var för sig eller i kombination. Ni kan välja en situationsbeskrivning och beroende på era resurser kombinera 1-4 övningsmodeller med den. Genom dylika kombinationer kan ni till exempel öva frivilligvännernas verksamhet i en situation där vattenledningsvattnet har förorenats.

Varje övningsmodell går att genomföra i en lätt variant eller i mera omfattande utförande.  Om ni vill ha ytterliga utmaningar i övningen, kan ni ta med andra organisationer och aktörer (kommuner, församlingar) eller så kan ni öva på att ta emot och introducera nya hjälpvilliga människor.

Lärdomar till beredskapsplanen

Det lönar sig att påbörja förberedelserna för avdelningens beredskapsövning i god tid. Det viktigaste är att tillsammans fundera på hur just er avdelning kan delta i en verklig vattenkrissituation och vilken beredskap som behövs för operationen.

Redan före övningen är det bra att se över avdelningens beredskapsplan och att uppdatera den efter behov. Det är också bra att reservera tid efter övningen för att sammanställa respons och lärdomar. Stöd för planering av övningen erhålls från distriktet.