Fakta om vatten

Visste du att

- en vuxen människa behöver 2 - 3 liter vätska per dygn. Cirka hälften av mängden borde man få genom att dricka. Det motsvarande behovet hos ett barn är 1 - 1,5 liter per dygn (www.thl.fi)

- I Finland används i genomsnitt närmare 140 liter vatten per dygn per invånare.

- Störningar i kvaliteten av hushållsvatten eller i dess tillgänglighet kan förorsaka allvarliga hälsoproblem samt störningar i samhällets funktioner. Störningarna kan till exempel leda tillproblem i företagsverksamhet,ihälsovårdstjänster eller i distributionen av hushållsvatten och behandlingen av avloppsvatten.
 

Källor och länkar:
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK)
Vattenverksförening (VVY)
Försörjningsberedskapscentralen
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM - Hemmets vattenfrågor
Institutet för hälsa och välfärd (THL)