Uppföljnings- och responsblankett

Verktyg för uppföljning av övningen

Använd gärna formuläret för uppföljning av övningen: gör anteckningar om hur övningen gick och hur den borde utvecklas. Efter Droppen ska formuläret skickas till centralbyrån, som sammanställer responsen från avdelningarna.

Returnera ditt svar till e-postadressen för Droppen 2019-övningen (valmiusharjoitus2019@rodakorset.fi) senast fredagen den 1 november 2019.