Anmälan för avdelningarna

Anmälningen är öppnad!

Avdelningarna anmäla sig till beredskapsövningen Droppen 2019 på Rednet. Det lönar sig att genast fylla i anmälningsblanketten! Fram till övningen kan duredigera informationen på blanketten via bekräftelsemeddelandetsom skickas till svararens e-post.

För att anmäla er behöver ni endast ett beslut om deltagandet samt en kontaktperson föravdelningen.

Genom att anmäla er med ser ni till att ni får den senaste informationen om övningen samtdet stöd och material som behövs för att kunna förverkliga övningen och informera vidareom den. Med hjälp av blanketten kan man även skicka önskemål och tips till övningens arrangörer.

Anmäl din avdelning med till Droppen 2019! Länk är öppen här .