Nyheter

Frivilliga med i sommarens evenemangSite Logo

Röda Korsets frivilliga deltar i sommarens festivaler och träffar för ungdomar samt i många skolors avslutningsfester. 

 • 25.5.2023 14:15
 • johanna.korkeamaki
Röda Halvmånen i Syrien
Fotograf: Röda Halvmånen i Syrien

Läs nyhetsbrev här. 

________________________________________________________________________________________

Hur uppstår en jordbävning? Och hur är det att biståndsarbeta i ett jordbävningsområde?

 • 21.2.2023 13:30
 • johanna.korkeamaki

Du kan läsa skolornas nyhetsbrev här.

 • 19.12.2022 11:20
 • johanna.korkeamaki

Hungerdagsinsamlingen den 22–24 september närmar sig. Välkommen med!

Tack vare pengarna vi samlar in till katastroffonden kan Röda Korset även i fortsättningen hjälpa både i Finland och ute i världen.

Checklista till den lärare som ansvarar för insamlingen:

 • 7.9.2022 14:35
 • johanna.korkeamaki

Röda Korsets de Ungas skyddshus genomförde våren 2022 Digiraati-diskussioner, där ungdomar anonymt kunde diskutera frågor kring livet för  regnbågsungdomar.

Diskussionerna handlade om fördomar, att bli självständig och bemötande inom social- och hälsovårdstjänsterna. Samtalen visar att många ungdomar upplever att de inte kan vara sig själva. Bland annat fördomar och hot om mobbning ger bekymmer.

 • 30.8.2022 14:58
 • johanna.korkeamaki

Behöver du tips för att skapa gruppsammanhållning i klassen eller planerar du redan temadagar för läsåret? 

Våra omformade studiematerial ger dig stöd för situationer av många slag, oavsett om du letar efter idéer till smärre undervisningsstunder eller större teman.

 • 9.8.2022 12:46
 • johanna.korkeamaki

97 % av de elever som utfört vår InAction!-kurs var av den åsikten att det är viktigt att lära sig första hjälpen i skolan. Gör oss alltså sällskap!

InAction! bra typer beaktar är ett virtuellt spel som byggts på spelplattformen Seppo. Det är en 3 timmar lång lärokurs i första hjälpen på nätet som riktar sig till högstadieelever.

I spelet lär man ut hur man agerar i de mest väsentliga första hjälpen-situationerna med hjälp av bilder, videor, informationsinslag och uppgifter som hänför sig till dessa.

 • 16.5.2022 16:22
 • johanna.korkeamaki

Vi behöver alla vatten för att leva. Mängden vatten som människor förbrukar varierar dock betydligt på olika håll i världen.

I vårt undervisningsmaterial Riskzoner för global fostran är även vattnet en ny riskfaktor. Med hjälp av materialet kan du med eleverna diskutera till exempel finländarnas vattenfotavtryck och hur man förbereder sig på vattenbrist.

 • 16.5.2022 16:19
 • johanna.korkeamaki

Hur bekantar jag mig med nya människor och är jag lika spänd som Mumintrollet? Vad gör jag om jag råkar i ett gräl med en kompis? Dessa är några frågor som små skolelever tänker på. Det krävs övning, upprepning och erfarenhet för att kunna utveckla sina kompiskunskaper. Övning ger färdighet och skolan är en utmärkt plats för att stödja utvecklingen av kompiskunskaper hos barn i lågstadieåldern.

 • 21.3.2022 15:11
 • johanna.korkeamaki

Krisen i Ukraina väcker starka känslor, och detta syns även i många skolor.

 • 15.3.2022 14:48
 • johanna.korkeamaki