Avdelningens kontaktperson för skolsamarbete

Vilken roll har kontaktpersonen för skolsamarbetet?

Skolsamarbete och att nå ut till barn och unga är en viktig del av vår organisations verksamhet. I skolorna når vi ut till fler ungdomar än någon annanstans och kan påverka deras vilja att hjälpa och gå med i verksamheten. Även en liten satsning på skolsamarbete har därför stor betydelse.

Kontaktpersonen för skolsamarbetet sköter kontakterna till skolorna i området. Hen besvarar förfrågningar från skolor och kan också själv kontakta skolorna. 

Avdelningens kontaktperson för skolsamarbete kan tillsammans med avdelningen ta fram nya idéer för skolsamarbetet. Stöd, idéer och material för skolsamarbete fås förutom på denna sida även bland annat från distriktets planerare av ungdomsverksamhet och koordinator av skolsamarbete. 

Samarbetet med skolorna kan se ut på många olika sätt. Förutom att delta i olika kampanjer och temaveckor kan man exempelvis göra skolbesök om olika teman (exempelvis global fostran, katastrofarbete, första hjälpen eller kanske en allmän presentation av organisationens verksamhet). Man kan också avtala om ett Temaskola-samarbete eller fadderskolverksamhet för hela läsåret eller delta i föräldramöten.

Man kan också besöka skolor för att hålla morgonsamlingar om aktuella teman eller sätta upp affischer om verksamhet och kampanjer. Samarbetet med skolorna är såväl ett sätt att synliggöra organisationens verksamhet som en del av vårt etiska fostransarbete och ett stöd för medelinsamlingen. Unga som blir intresserade av verksamheten kan också bli en viktig resurs för frivilligarbetet inom vår organisation.

Om det finns personer inom frivilligarbetet som arbetar i skolor kan man förstås också gärna ta hjälp av dem i marknadsföringen av kampanjer och annan förmedling av information till skolorna.

Information finns:

  • Här i RedNets grupp för skolsamarbete
  • Skolsidor på svenska finns här