Skolbesökare för Finlands Röda Kors

Jenna Lehtonen
Fotograf: Jenna Lehtonen

Funderar du på att bli skolbesökare? Vill du uppmuntra elever att fundera på olika fenomen i världen? Kom med som skolbesökare för Finlands Röda Kors! I skolsamarbetet välkomnar vi såväl frivilliga som redan deltar i Röda Korsets verksamhet som nya ivriga förmågor, både unga och äldre, som identifierar sig med vår organisations värderingar. I utbildningen för skolbesökare får du praktiskt stöd och anvisningar för vad du bör beakta när du avtalar om ett skolbesök samt under och efter besöket. Du får också bekanta dig med de lektionsplaner och material som utarbetats som stöd för skolbesökarna. 

Skolbesöken är ett visitkort för organisationen som syftar till att inspirera och vidga världsbilden. Som skolbesökare får du samarbeta med barn och unga kring globala fenomen. Det är givande och värdefullt att dela med sig information och kunskap om Röda Korsets viktigaste teman till skolorna. Du får se barnen och de unga i olika roller, ofta lite flexiblare än deras egen lärare. Samtidigt ger det eleverna möjlighet till samtal och funderingar som kan vara annorlunda än med den egna läraren. Skolbesöken ger efterlängtad variation i skolans vardag och är oftast glada tillställningar. Ofta kan man se intresset och ivern i barnens och de ungas ögon: ”är det sant, varför har ingen berättat om det här förut!?”

Uppgiften som skolbesökare passar dig som gillar barn och unga, vågar bemöta dem sådana som de är, kan umgås naturligt med olika sorters människor och förstår att skolbesöken inte handlar om dig och dina kunskaper utan om att väcka barns och ungas intresse och därigenom inspirera dem att lära sig mer om världen. Det är också viktigt att du har tid och möjlighet att besöka skolor dagtid, när undervisningen i skolan pågår. Skolbesöksverksamheten passar särskilt bra för studerande som har flexibla dagar och själva kan bestämma över sin tidtabell. Många lärarstuderande upplever att de genom skolbesöken får sådana innehåll och metoder i sin verktygslåda för lärararbetet som de inte annars skulle få. Om du inte är rädd för att träffa livliga barn och unga och deras lärare, kom gärna med som skolbesökare för Röda Korset!

Frågor kan riktas till distriktet eller koordinatorn för samarbete med skolor och läroanstalter Johanna Korkeamäki,  johanna.korkeamaki@redcross.fi eller 040 635 4368.