Samarbete med läroanstalter

Studerande kan delta i frivilligverksamheten som en del av sina studier!

Behöver ni nya aktiva, idéer och energi i frivilligverksamheten? Har ni funderat på att samarbeta med läroanstalter och studerande?

Många gymnasier och högskolor har olika typer av innehåll och kurser som lämpar sig för frivilligarbete och genom vilka det är möjligt att få med studerande i frivilligverksamheten. Samarbetet är ofta meningsfullt och lärorikt för båda parterna. Genom smidigt samarbete kan man bygga upp en långvarig verksamhet och eventuellt också få nya frivilliga med i verksamheten permanent.

Bland bilagorna finns två Powerpoint-presentationer om samarbete med studerande:

1. Presentationen Frivilligarbete som en del av studierna är avsedd för studerande och kan användas vid besök på läroanstalter eller skickas till lärare på läroanstalter.

2. I presentationen Studerande kan delta i frivilligverksamheten som en del av sina studierberättar vi mer om möjligheterna för samarbete med studerande och positiva erfarenheter av samarbete inom olika distrikt och avdelningar

Ni kan fritt använda och redigera presentationerna enligt era behov.

Bland bilagorna finns också en fil där vi har samlat information om studieperioder på högskolor som lämpar sig för frivilligverksamhet och kontaktuppgifter till ansvariga lärare. 

Tveka inte att kontakta läroanstalter och utveckla ett givande samarbete med studerande!