Skolsamarbete och läroanstalter

Jenna Lehtonen
Fotograf: Jenna Lehtonen
Telefon: 
+35840 635 4368
E-post: 
johanna.korkeamaki@redcross.fi

Webbplatsen om skolsamarbete är avsedd för alla med intresse för Röda Korsets skolsamarbete, framför allt avdelningarnas kontaktpersoner och frivilliga inom skolsamarbetet samt andra skolbesökare.
I denna grupp hittar du aktuell information om material för Röda Korsets skolsamarbete, bakgrundsinformation för skolbesök och stöd för skolsamarbetet. Undervisningsmaterial för skolorna, som även skolbesökare kan använda, finns på Röda Korsets skolsidor.

Samarbete med skolor kan exempelvis ha formen av:
• Information om insamlingar och kampanjer (exempelvis Hungerdagen)
• Morgonsamlingar i skolor (temadagar och kampanjer)
• Skolbesök (exempelvis FRK:s verksamhet i Finland och världen, frivillighet/med i verksamheten, rusmedelsfostran, global fostran, arbete mot rasism, vänverksamhet, HIV- och sexualfostran, första hjälpen)
• Jippon i samarbete med skolor
• Dagsverkesinsamlingen
• Besök på föräldramöten, utbildningsdagar för lärare eller andra tillställningar i skolan
• Fadderklass- och Temaskola-samarbete
• Information om Reddie Kids-klubbarna och Läxhjälpen-verksamheten

Jag tar gärna emot respons och utvecklingsidéer för hur denna sida bäst kan motsvara behoven hos avdelningarnas frivilliga. Tipsa mig om vilken typ av stöd du behöver i skolsamarbetet!

Sidorna är under konstruktion.

Om det finns frågor om Röda Korsets skolsamarbete, kontakta Johanna Korkeamäki, som jobbar koordinator för skolsamarbete i Röda Korsets centralbyrån.

Johanna Korkeamäki, 040 635 4368,  e-post: johanna.korkeamaki@redcross.fi

Nyheter

Inga nyheter just nu.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu