Skolsamarbete och läroanstalter

Jenna Lehtonen
Fotograf: Jenna Lehtonen
Telefon: 
+35840 610 2167
E-post: 
johanna.korkeamaki@redcross.fi

Webbplatsen om skolsamarbete är avsedd för alla med intresse för Röda Korsets skolsamarbete, framför allt avdelningarnas kontaktpersoner och frivilliga inom skolsamarbetet samt andra skolbesökare.

I denna grupp hittar du aktuell information om material för Röda Korsets skolsamarbete, bakgrundsinformation för skolbesök och stöd för skolsamarbetet. Undervisningsmaterial för skolorna, som även skolbesökare kan använda, finns här: sproppimateriaalit.fi.

Samarbete med skolor kan exempelvis ha formen av:

• Information om insamlingar och kampanjer (exempelvis Hungerdagen)

• Morgonsamlingar i skolor (temadagar och kampanjer)

• Skolbesök (exempelvis FRK:s verksamhet i Finland och världen, frivillighet/med i verksamheten, rusmedelsfostran, global fostran, arbete mot rasism, vänverksamhet, HIV- och sexualfostran, första hjälpen)

• Jippon i samarbete med skolor

• Dagsverkesinsamlingen

• Besök på föräldramöten, utbildningsdagar för lärare eller andra tillställningar i skolan

• Fadderklass- och Temaskola-samarbete

• Information om Reddie Kids-klubbarna och Läxhjälpen-verksamheten

Jag tar gärna emot respons och utvecklingsidéer för hur denna sida bäst kan motsvara behoven hos avdelningarnas frivilliga. Tipsa mig om vilken typ av stöd du behöver i skolsamarbetet!

 

Om det finns frågor om Röda Korsets skolsamarbete, kontakta Johanna Korkeamäki, som jobbar koordinator för skolsamarbete i Röda Korsets centralbyrån.

Johanna Korkeamäki, 040 610 2167,  e-post: johanna.korkeamaki@redcross.fi

Nyheter

Frivilliga med i sommarens evenemangSite Logo

Röda Korsets frivilliga deltar i sommarens festivaler och träffar för ungdomar samt i många skolors avslutningsfester. 

Röda Halvmånen i Syrien
Fotograf: Röda Halvmånen i Syrien

Läs nyhetsbrev här. 

________________________________________________________________________________________

Hur uppstår en jordbävning? Och hur är det att biståndsarbeta i ett jordbävningsområde?

Du kan läsa skolornas nyhetsbrev här.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu