Skolsamarbete och läroanstalter

Jenna Lehtonen
Fotograf: Jenna Lehtonen
Telefon: 
+35840 610 2167
E-post: 
johanna.korkeamaki@redcross.fi

Webbplatsen om skolsamarbete är avsedd för alla med intresse för Röda Korsets skolsamarbete, framför allt avdelningarnas kontaktpersoner och frivilliga inom skolsamarbetet samt andra skolbesökare. I denna grupp hittar du aktuell information om material för Röda Korsets skolsamarbete, bakgrundsinformation för skolbesök och stöd för skolsamarbetet. Undervisningsmaterial för skolorna, som även skolbesökare kan använda, finns på Röda Korsets skolsidor. Samarbete med skolor kan exempelvis ha formen av: • Information om insamlingar och kampanjer (exempelvis Hungerdagen) • Morgonsamlingar i skolor (temadagar och kampanjer) • Skolbesök (exempelvis FRK:s verksamhet i Finland och världen, frivillighet/med i verksamheten, rusmedelsfostran, global fostran, arbete mot rasism, vänverksamhet, HIV- och sexualfostran, första hjälpen) • Jippon i samarbete med skolor • Dagsverkesinsamlingen • Besök på föräldramöten, utbildningsdagar för lärare eller andra tillställningar i skolan • Fadderklass- och Temaskola-samarbete • Information om Reddie Kids-klubbarna och Läxhjälpen-verksamheten Jag tar gärna emot respons och utvecklingsidéer för hur denna sida bäst kan motsvara behoven hos avdelningarnas frivilliga. Tipsa mig om vilken typ av stöd du behöver i skolsamarbetet!

Sidorna är under konstruktion.

Om det finns frågor om Röda Korsets skolsamarbete, kontakta Johanna Korkeamäki, som jobbar koordinator för skolsamarbete i Röda Korsets centralbyrån.

Johanna Korkeamäki, 040 610 2167,  e-post: johanna.korkeamaki@redcross.fi

Nyheter

97 % av de elever som utfört vår InAction!-kurs var av den åsikten att det är viktigt att lära sig första hjälpen i skolan. Gör oss alltså sällskap!

InAction! bra typer beaktar är ett virtuellt spel som byggts på spelplattformen Seppo. Det är en 3 timmar lång lärokurs i första hjälpen på nätet som riktar sig till högstadieelever.

I spelet lär man ut hur man agerar i de mest väsentliga första hjälpen-situationerna med hjälp av bilder, videor, informationsinslag och uppgifter som hänför sig till dessa.

Vi behöver alla vatten för att leva. Mängden vatten som människor förbrukar varierar dock betydligt på olika håll i världen.

I vårt undervisningsmaterial Riskzoner för global fostran är även vattnet en ny riskfaktor. Med hjälp av materialet kan du med eleverna diskutera till exempel finländarnas vattenfotavtryck och hur man förbereder sig på vattenbrist.

Hur bekantar jag mig med nya människor och är jag lika spänd som Mumintrollet? Vad gör jag om jag råkar i ett gräl med en kompis? Dessa är några frågor som små skolelever tänker på. Det krävs övning, upprepning och erfarenhet för att kunna utveckla sina kompiskunskaper. Övning ger färdighet och skolan är en utmärkt plats för att stödja utvecklingen av kompiskunskaper hos barn i lågstadieåldern.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu