Läxhjälpen-verksamhet

Läxhjälpen erbjuder hjälp med hemuppgifter efter skolan. Frivilliga från Röda Korset ger handledning och hjälp med läxorna. I Läxklubben kan man samtala och umgås. Inom Läxhjälpen fokuserar vi på att göra läxor efter skolan. Läxhjälpen kan hjälpa till exempelvis när skoluppgifterna känns svåra och föräldrarna inte kan hjälpa. I klubben kan barn och unga fundera över hemuppgifternas innehåll tillsammans med ledarna. Man kan också berätta för ledarna om sina bekymmer, och de ger stöd om skolarbetet känns svårt. Utöver läxorna tillbringar vi tid tillsammans, spelar spel och pratar. Läxhjälpen-verksamheten fungerar bra som eftermiddagsklubbverksamhet i skolor och ger eleverna stöd med läxorna och möjlighet att umgås med andra unga. Exempelvis för unga med invandrarbakgrund kan Läxhjälpen erbjuda en plats för att utveckla sina kunskaper – och en trygg vuxen som kan hjälpa till med läxorna. På så sätt får ungdomarna upplevelser av att lyckas, och dessa små gärningar kan bidra till att en ung person inte hamnar utanför utbildning och arbetslivet. Läxhjälpen är avsedd för elever i grundskolan, det vill säga lågstadiet och högstadiet. Läxhjälpen-klubbarna är avsedda särskilt för barn och unga som flyttat till Finland, men alla skolelever är välkomna till klubben. Inom Läxhjälpen kan man förutom hjälp med läxorna också få självförtroende och nya vänner. Förutom att hjälpa till med skolarbetet är Läxhjälpens mål att uppmuntra så många unga som möjligt att fortsätta till yrkesskolan eller gymnasiet efter grundskolan. Ungdomsverksamhetskoordinatorn på Röda Korsets centralbyrå ansvarar för Läxhjälpen-verksamheten.