InAction! Bra typer agerar – kurs i första hjälpen för högstadieelever

Enligt en kartläggning som gjorts av Röda Korset (2015) upplever många ungdomar att de inte har det mod eller de färdigheter som krävs för att agera i en akut situation som kräver första hjälpen. Det bidrar till tryggheten i både skolgemenskapen och samhället när ungdomar har grundläggande färdigheter i livräddande första hjälpen och framför allt mod att hjälpa i nödens stund.

Genom kursen InAction! om livräddande första hjälpen vill vi utbilda ungdomar i första hjälpen och förebyggande av olyckor samt på sikt etablera kursen i livräddande första hjälpen som en del av högstadiernas vardag på ett nationellt plan. När utbildningen erbjuds genom skolan har alla ungdomar i åldersklassen möjlighet att delta, oberoende av bakgrund.

Ett annat mål är att stödja ungdomarnas utveckling till aktiva medborgare, öka samarbetet mellan skolor och organisationer och hos de unga väcka en vilja att hjälpa. Vi vill göra organisationen och den lokala verksamheten känd bland ungdomarna och därigenom även deras föräldrar.

År 2017 började vi utveckla kursen för att göra den mer praktiskt inriktad och byggde upp en kurs på den virtuella spelplattformen seppo. I enlighet med den nya läroplanen framhävs nu spelifiering som pedagogisk approach. Eleverna får göra själva i stället för att lyssna på en traditionell föreläsning. Efter kursen får eleverna ett intyg på att de deltagit i utbildningen. Titta på vår video om det praktiska genomförandet av InAction!-kursen här: https://youtu.be/RvXlJAuSMrc.

En första hjälpen-utbildare, en aktiv medlem i avdelningens första hjälpen-grupp eller en studerande inom hälso- och sjukvårdsområdet med goda kunskaper i första hjälpen kan vara utbildare. I uppgiften som utbildare är det viktigaste att man är genuint intresserad av att arbeta med ungdomar, har goda kunskaper i första hjälpen och kan använda dator. Utbildaren får ett arvode eftersom uppgiften som utbildare kräver omsorgsfulla förberedelser och utbildningsdagen i skolan tar nästan hela dagen.

Enligt den respons vi fått på kursen (från över 800 elever) är över 40 % av de som avlagt kursen intresserade av Röda Korsets verksamhet och 20 % är intresserade av att vara med i en första hjälpen-grupp! Även med tanke på dessa utmärkta siffror skulle det vara bra om avdelningarna kunde ha en aktiv roll i ordnandet av utbildning. För närvarande är 8 distrikt med i InAction!-teamet! Om du är intresserad av att vara med och ge ungdomar mod att hjälpa, kontakta den person inom ditt distrikt som ansvarar för första hjälpen-verksamheten. Mer information finns i den bifogade presentationen om InAction!

Sidor för InAction!-utbildare finns här.

BilagaStorlek
PDF icon InAction-esitys piireille SV.pdf908.24 KB