Påverka som skolbesökare

Maiju Pohjanheimo
Fotograf: Maiju Pohjanheimo

När du besöker en skola är du en representant för Röda Korset, och för många kan du vara den första kontakten med organisationen. Därmed bidrar du till att skapa en bild av vår verksamhet och dess principer. I samband med skolbesök kan du alltid passa på att berätta om Röda Korsets övriga verksamhet, exempelvis temadagar och kampanjer. Ta därför med kampanjbroschyrer att ge till lärarna! Du kan beställa material från Röda Korsets butik. Kom också ihåg att förmedla skolans/kontaktlärarens kontaktuppgifter till avdelningens kontaktperson för skolsamarbete.

Material som stöd för besök

Bekanta dig med presentationen (och lektionsplanen) i förväg. Du kan använda materialen på det sätt som passar dig och anpassa dem till situationen. Under lektionen FRK – Hjälpare! får man bekanta sig med det arbete som Röda Korset utför i Finland och världen samt frivilligarbetets betydelse för samhället och enskilda människor. Den mer praktiskt inriktade lektionen Attitydtalko! utmanar eleverna att fundera över vanliga fördomar samt rasismens orsaker och uttryckssätt. Med #FintAttDuBeaktar-lektionen vill man få ungdomarna att tänka på hur de kan ta andra i beaktande och vad det innebär, och också vad det innebär att förbise någon, samt utmana dem att göra små gärningar som visar hänsyn för andra i skolan och hemma. 

Informationen om hur lång tid helheterna tar är riktgivande, det beror alltid på gruppens aktivitet och besökarens personlighet. Tänk alltid igenom på förhand vilka delar av helheten du vill ta med. Presentationen för lågstadiet lämpar sig bäst för elever i årskurs 4–6. Lektionerna för högstadieelever och studerande på andra stadiet är omkring 75 minuter långa. Om du vill kan du korta ner lektionen och hoppa över någon del av helheten.Presentationerna har skapats med programmet Prezi och du hittar dem via länken nedan. Vi har utformat en detaljerad lektionsplan som du kan ta hjälp av om du vill!

När eleverna kommer in i klassrummet kan du starta en video om vår verksamhet, som du hittar härFör lektionerna för högstadiet finns även ett Kahoot-spel genom vilket man kan repetera det som man gått igenom under lektionen.  Anvisningar för hur du använder Kahoot finns i bilagan. Öppna Prezi-presentationen, videon och Kahoot-spelet i olika flikar i god tid innan besöket börjar och kontrollera att de fungerar bra i webbläsaren. Presentationerna och videorna kan ta lång tid att ladda.

Som avslutning på besöket ska du alltid komma ihåg att berätta om den lokala avdelningens verksamhetoch svara på elevernas och lärarnas frågor!  Efter FRK – Hjälpare!-lektionen för högstadiet kan man ge läraren uppgiften Red Cross Tracing Bus, som kan användas för fortsatt behandling av temat (uppgiften finns i en bilaga).

Video: Finland Röda Korset - Vad gör vi?: https://www.youtube.com/watch?v=gCtyW_dQ53I&t=1s

Länkar till Prezi-utställningar:

Lågstadium: FRK-Hjälpare!

Högstadium och andra stadiet: FRK-Hjälpare! 

Attitydtalkot! (4-6 lk.)

Attitydtalkot! (7-9 lk.)

#FinntAttDuBeaktar (5-9lk.)