Annat material för skolbesök

Här hittar du material som stöd för skolbesök. Nytt material som utarbetats som stöd för besök och anvisningar för hur det används finns här. Man kan också höra sig för om material som lämpar sig för besök hos distriktets planerare av ungdomsverksamhet.

MORGONSAMLINGAR

Färdiga morgonsamlingar om exempelvis första hjälpen, fördomar, krigets lagar och olika kampanjer finns här.

UNDERVISNINGSMATERIAL

På skolsidorna finns också material som kan användas vid skolbesök om bland annat global fostran, arbete mot rasism, första hjälpen, vändagen och Hungerdagen. Undervisningsmaterial för olika utbildningsstadier finns här.

VIDEOR

I början av skolbesöket kan du visa en video som berättar om verksamheten för klassen. Om du vill att videon ska rulla ”på repeat” i klassrummet när eleverna kommer in hittar du den här eller här. Om du vill visa en video bara en gång lyckas det bäst här (YouTube). På Finlands Röda Kors egen YouTube-kanal hittar du videor med olika teman som stöd för besöket. En länk till kanalen finns här

SKOLKAMPANJER

Skolkampanjer och material finns här (mer information om Hungerdagsinsamlingen, Bokmånaden och katastrofinsamlingar samt information om vad de insamlade medlen används till).