Åbo svenska

Plats:
Auragatan 1 G, 20100, Åbo
E-post: 
abo.svenska@rodakorset.fi

Välkommen till Åbo Svenska avdelning

Röda Kors Punkten, Loftet

FRK Åbo svenska avdelning har en egen lokal, Röda Kors Punkten,i Gillesgården, Auragatan 1 G. Här ordnas de flesta av avdelningens program.

Nyheter

Hälsopunkten är öppen 18.9. klockan 18 - 19.30.

Advokat Tom Andersson kommer och berättar om intressebevakning.
Informationen ger kunskap om hur man skall gå tillväga om man funderar
på intressebevakning.

Plats: Åbo svenska avdelnings lokal, Röda Kors Punkten, Svenska Gården,
Auragatan 1 G, Loftet.

Alla hjärtligt välkomna. Kom och lyssna och ställ frågor.

Finlands Röda Kors/ Joonas Brandt
Fotograf: Finlands Röda Kors/ Joonas Brandt

Här är den kompletta lista på höstens vänkurser. Grundkurs i vänverksamhet ger dig en introduktion i Röda Korsets vänverksamhet och färdigheter för arbetet som frivillig vän. Efter att man avlagt kursen kan man agera som Röda Korsets vänner och delta i önskade fortsättningskurser. Välkommen på kurs! 

 

Åbo svenska avdelning har här en direkt länk för anmälningar till Hungerdagsinsamlingen. Du kan välja dag och klockslag enligt  vad som passar dig bäst.

Du kan också anmäla dig här.

Kom med och delta i Hungerdagsinsamlingen!

Evenemang

26. - 28.9.2019
Plats:
Auragatan 1 G, 20100, Åbo