Åbo svenska

Plats:
Auragatan 1 G, 20100, Åbo
E-post: 
abo.svenska@avdelning.rodakorset.fi

Välkommen till Åbo Svenska avdelning

Röda Kors Punkten, Loftet

FRK Åbo svenska avdelning har en egen lokal, Röda Kors Punkten,i Gillesgården, Auragatan 1 G. Här ordnas de flesta av avdelningens program.

Nyheter

Esa Kyyrö
Fotograf: Esa Kyyrö

Julen och jullovet börjar närma sig, men innan dess hinner du ännu delta i Åbolands distrikts nätkurser. 

 

Under avdelningens höstmöte som ägde rum i måndags delades förtjänsttecken och intressemärken ut!

De som var på plats för att ta emot förtjänsttecken var fr. v. Monica Nerdrum, Rolf Nylund, Camilla Sandell, Leif Blomberg och Alexandra Lehtinen.

Stort grattis till alla, även till dem som inte var på plats! 

Under mötet godkändes också budget och verksamhetsplan för 2021

"Personalen på Åbolands distrikt"

Åbolands distrikt söker projektplanerare för tiden 1.2-31.12.2021 för projektet Vi ses i byn. 

Projektet Vi ses i byn är nationellt och har som mål att lindra ensamhet bland äldre, öka delaktighet och stärka deras förmåga att själva klara av sin vardag.
Projektet utvecklar frivilligverksamheten till att hitta dem som är i behov av stöd och skapa mötesplatser med låg tröskel i Åboland.
Projektets mål är också att utveckla vänverksamheten och stärka samarbetet med offentliga sektorn samt andra organisationer inom tredje sektorn.

Evenemang

19.11.2021
Plats:
Auragatan 1 G, 20100, Åbo