Åbo svenska

Plats:
Auragatan 1 G, 20100, Åbo
E-post: 
abo.svenska@rodakorset.fi

Välkommen till Åbo Svenska avdelning

Röda Kors Punkten, Loftet

FRK Åbo svenska avdelning har en egen lokal, Röda Kors Punkten,i Gillesgården, Auragatan 1 G. Här ordnas de flesta av avdelningens program.

Nyheter

Benjamin Suomela
Fotograf: Benjamin Suomela

Er hjälp behövs i dessa tider! Anmäl dig som frivillig via OMA. 

 

Datum för kommande nätkurser för nya frivilliga:

7.4 Nätkurs i vänverksamhet kl.13-15
Anmälan hittas här: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7140

8.4 Psykiskt stöd för vänner nätkurs kl.16-18
Anmälan hittas här: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7147

 
Våren kommer trots allt
Distriktets ordförande Päivi Kuntze
 

Samma rubrik, men tankarna kring våren är helt annorlunda än för ett år sedan.
(Redaktionens kommentar: Päivi Kuntze hänvisar till Här och Nu 2/2019 som du kan också läsa här under Publikationer.)

Evenemang

25.4.2020 till 26.4.2020
Plats:
Kaskisgatan 13 A, 20700, Åbo
19.11.2021
Plats:
Auragatan 1 G, 20100, Åbo