Åbo svenska

Plats:
Auragatan 1 G, 20100, Åbo
E-post: 
abo.svenska@rodakorset.fi

Välkommen till Åbo Svenska avdelning

Röda Kors Punkten, Loftet

FRK Åbo svenska avdelning har en egen lokal, Röda Kors Punkten,i Gillesgården, Auragatan 1 G. Här ordnas de flesta av avdelningens program.

Nyheter

Resultatet från Hungerdagen per 16.10.2019: Insamlingen med sparbössorna, kortmaskinen I-Zettle, Mobile Pay samt den virtuella sparbössan inbringade över 4 000 euro. Insamlarna var 41 personer. Insamlingen pågår till slutet av oktober och bl.a. utplacerade sparbössor redovisas senare.

Med anledning av avdelningens 70-årsjubileum år 2021 publiceras en frågelista i samarbete med Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi i början av november. Röda Kors-frivilliga ombes berätta om sina minnen.

Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård
"Insamlare från Åbo svenska avdelning rörde sig i centrum av Åbo."

Finlands Röda Kors Hungerdagsinsamling ordnades i Åboland den 26–28 september. Insamlingens preliminära resultat landade på 41 000 euro.

Med de medel som samlats in under Hungerdagen hjälper Röda Korset människor där nöden är som störst. De 41 000 euro som samlades in i Åboland motsvarar konkret hjälp i form av kläder till 187 brandoffer i Finland, 1200 filtar i ett katastrofområde och 294 moderskapsförpackningar till kvinnor som fött barn i ett fältsjukhus.

Hungerdagen ordnas från torsdag till lördag 26-28.9.2019. Med hjälp av de medel som doneras till katastroffonden lindras nöden ute i världen och hemma i Finland. Vi tackar varmt alla som donerat och hjälpt oss att komma halvvägs i insamlingen.

Avdelningens virtuella Hungerdagsinsamling: https://oma.punainenristi.fi/nalkapaivakerays/8-8545