Åbo svenska

Plats:
Auragatan 1 G, 20100, Åbo
E-post: 
abo.svenska@avdelning.rodakorset.fi

Välkommen till Åbo Svenska avdelning

Röda Kors Punkten, Loftet

FRK Åbo svenska avdelning har en egen lokal, Röda Kors Punkten,i Gillesgården, Auragatan 1 G. Här ordnas de flesta av avdelningens program.

Nyheter

Kommande kurser:

Operativt ledarskap 9.3 och 11.3 kl.17-19:30

Under kursen går vi igenom vad som är viktigt i en operativ situation, hur den leds, hur man upprätthåller situationsbilden, kommunicerar till grupperna och arbetsfördelningen. 

Vårmötet kommer att hållas 18.3 kl.17 både på Gillesgården (Auragatan 1G, 20100 Åbo) och virtuellt. 

På mötet gås stadgeenliga mötesärenden, bl.a. verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år igenom. 

Obligatorisk anmälan för de deltagare som vill delta på distans. Möteslänk skickas till alla anmälda. 

Anmäl dig här: https://oma.rodakorset.fi/event/1529

Välkomna!

Kom med och stöd myndigheterna vid massvaccineringarna i Åbo mässcentrum!

Anmäl dig som frivillig för detta samt andra eventuella kommande uppdrag rörande corona-pandemin här: https://oma.rodakorset.fi/event/10598

Som frivillig stöder du myndigheterna och finns till hands för de vaccinerade. Röda Korsets frivilliga vaccinerar inte.

Evenemang

17.3.2021
Plats:
Microsoft Teams, 20700, Åbo
19.11.2021
Plats:
Auragatan 1 G, 20100, Åbo