Första Hjälpen/Ensiapu

Andreas Ek
Fotograf: Andreas Ek
"Storövning i Våno 2015"

Pargas avdelning har en aktiv Första Hjälpen-grupp som ordnar FHJ-utbildningar och dejourerar evenemang. 

Om man behöver dejourering till ett evenemang så kan man ta kontakt med Humana på 040 6732 077 eller pargas@avdelning.rodakorset.fi för att göra en beställning. Vi behöver evenemangets uppskattade storlek i förväg. Gör beställningen i god tid så att vi hinner hitta frivilliga som kan ställa upp.

För att ordna en FHJ-kurs så har vi ett minimi-deltagarantal på 8 personer. Kurser ordnas omkring en gång per år, plus eventuella extrakurser som kan beställas av privatpersoner och företag som uppnår minimideltagarmängden.

Som gruppledare fungerar Paola Fraboni

Paraisten osastolla on aktiivinen EA-ryhmä joka järjestää EA-koulutuksia sekä päivystää tapahtumissa.

Mikäli on tarvetta ota yhteyttä Humanaan 040 6732 077 tai parainen@osasto.punainenristi.fiTarvitsemme tapahtuman arvioidun koon etukäteen. Tee tilaus hyvissä ajoin jotta ehditään järjestää vapaaehtoisia paikalle.

EA-kurssin minimi-osallistujamäärä on 8 henkilöä. Kursseja järjestetään noin kerran vuodessa, sekä mahdollisia ekstrakursseja yksityishenkilöille ja yrityksille mikäli minimi-osallistujamäärä saavutetaan.

Ryhmänjohtajana toimii Paola Fraboni