Första Hjälpen

Andreas Ek
Fotograf: Andreas Ek
"Storövning i Våno 2015"

Pargas avdelning har en aktiv Första Hjälpen-grupp som ordnar FHJ-utbildningar och dejourerar evenemang.

Om man behöver dejourering till ett evenemang så kan man ta kontakt med Humana på 040 6732 077 eller pargas@avdelning.rodakorset.fi för att göra en beställning. Vi behöver evenemangets uppskattade storlek i förväg. Gör beställningen i god tid så att vi hinner hitta frivilliga som kan ställa upp.

För att ordna en FHJ-kurs så har vi ett minimi-deltagarantal på 8 personer. Kurser ordnas 1 - 2 gånger per år, plus eventuella extrakurser som kan beställas av privatpersoner och företag som uppnår minimideltagarmängden.

Som gruppledare fungerar Paola Frabboni