Mentalt Stöd

Mentalt stöd-gruppens volontärer ställer upp, på myndigheternas begäran, för personer som har varit med om en uppskakande händelse. Medlemskap i gruppen förutsätter genomgången mentalt stöd-kurs samt samtal med psykolog. Röda Korset anordnar kurser vid behov.

Som mental stödperson hjälper man personer att återhämta sig mentalt efter kriser och katastrofer. Detta görs genom att vara närvarande i de drabbades situation de första akuta timmarna efter händelsen.

Kurser ordnas enligt behov. Intresserade kan förhandsanmäla sig till Humana på 040 6732 077 eller  pargas@avdelning.rodakorset.fi och så planeras en kurs när vi fått ihop tillräckligt många intresserade.

Som gruppledare fungerar Alf Jansson.